Olympiády střední škola

Název Školní kolo Okresní kolo
Místo Datum Garant Propozice Výsledky
Přírod.Klokan Junior 10.10.2018 Probíhá na školách 0.0.0000 p. Povolný
Mat.klokan Junior, Student 22.3.2019 Probíhá na školách 0.0.0000 p. Povolný
Programování / Aplikační Software do 22.2.2019 Gymnázium Klatovy 0.0.0000 MgA. Hladký
ČJ SŠ do 30.11.2018 DDM Klatovy 28.1.2019 Mgr. Špád
NJ III. A do 16.1.2019 Gymnázium Klatovy 29.1.2019 Mgr. Ostrovská
AJ III.A do 31.1.2019 Gymnázium Sušice 13.2.2019 Mgr. Kolářová
Zeměpis D do 31.1.2019 DDM Klatovy 20.2.2019 Mgr. Pšajdl
SOČ do 28.2.2019 Gymnázium Klatovy 19.3.2019 Mgr. Pytlíková
Aktuality Akce Reportáže Kroužky Tábory Pronájmy
Dům dětí a mládeže Klatovy, 5 května 109, 339 01 Klatovy
Tel.: 376 311 345, e-mail: ddm@klatovy.cz
© 2017