Anglický jazyk 5. třída

Kroužek je primárně určen pro děti se zájmem o cizí jazyk, se kterým mají již předchozí zkušenost. Úkolem kroužku je navázat na předchozí znalosti a dále seznamovat děti hravou formou se základy anglického jazyka. Zejména rozšiřovat slovní zásobu, zlepšovat výslovnost základních slovíček a jednoduchých vět. K osvojování jazyka touto formou slouží zpěv anglických písniček, tanec, kreslení, poslech, opakování a mnoho dalších hravých aktivit.

Základní informace

 • Kód

  110303

 • Název

  Anglický jazyk 5. třída

 • Místo konání

  DDM, budova E

 • Hlavní vedoucí

  Bc. Iveta Koželuhová

 • Kontakt

  376 310 357

 • Věková skupina

  10-11 let

 • Vybavení na akci

  desky s euro-foliemi na pracovní listy, pastelky, přezůvky

 • V ceně zahrnuto

  pracovní listy

 • Datum zahájení

  13.09.2021

 • Datum ukončení

  13.06.2022

 • Dny konání

  PO 15:45-16:30

 • Cena 1. pololetí

  450 Kč

 • Cena 2. pololetí

  450 Kč

 • Volná místa

  Volno


Přihlásit online Zpět