Míčové hry

Tento sportovní kroužek je vhodný pro všechny děti, které mají rády pohyb a nechtějí zůstat pouze u jednoho sportu. Kroužek je zaměřen na zvládnutí širších základů sportovních her s míčem i bez něj, prostorové orientace, zvládnutí rolí ve skupině. Zaměřujeme se na osvojení správných pravidel různých kolektivních her, hledání vhodné taktiky a budování týmové spolupráce. V rámci tréninku se účastníci dále věnují koordinaci pohybu s míčem, technice přihrávek a jejich zpracování. Jsou vedeni ke schopnosti koncentrovat se s cílem získat přehled na hřišti a k předvídavosti. Všichni se učí také základní protahovací cviky, fair play hru a budují kladný vztah ke sportu.

Základní informace

 • Kód

  110505

 • Název

  Míčové hry

 • Místo konání

  Tělocvična Masarykovy ZŠ

 • Hlavní vedoucí

  Pavla Vlčková

 • Kontakt

  P. Vlčková 602 810 599

 • Věková skupina

  12-18 let

 • Vybavení na akci

  sportovní obuv a oděv

 • V ceně zahrnuto

  nájem tělocvičny

 • Datum zahájení

  16.09.2021

 • Datum ukončení

  16.06.2022

 • Dny konání

  ČT 15:30-16:30

 • Cena 1. pololetí

  540 Kč

 • Cena 2. pololetí

  540 Kč

 • Volná místa

  Poslední 4 místa


Přihlásit online Zpět