Flétnový soubor Marmeláda

Hra v souboru navazuje na výuku hry na flétnu, kdy mají žáci již osvojené všechny základní hmaty. Děti postupně přecházejí od hry ve dvojhlase až k pětihlasu s různým flétnovým obsazením, učí se na skladbách pracovat s výrazem (dynamika, tempo.), jsou vedeny k tomu, aby si vzájemně naslouchaly - nejen hudebně. Pokročilí flétnisté spolupracují s kroužky kytarovými.

Základní informace

 • Kód

  110606

 • Název

  Flétnový soubor Marmeláda

 • Místo konání

  DDM, budova E

 • Hlavní vedoucí

  Kateřina Bělochová

 • Kontakt

  K. Bělochová 724 096 429

 • Věková skupina

  8-18 let

 • Vybavení na akci

  zobcová flétna, desky s eurofoliemi

 • V ceně zahrnuto

  materiály k výuce

 • Jiná ujednání

  možno hrát na sopránovou, altovou, tenorovou nebo basovou flétnu

 • Datum zahájení

  15.09.2021

 • Datum ukončení

  15.06.2022

 • Dny konání

  ST 15:00-16:30

 • Cena 1. pololetí

  540 Kč

 • Cena 2. pololetí

  540 Kč

 • Volná místa

  Poslední místo!


Přihlásit online Zpět