Olympiády

Dům dětí a mládeže Klatovy je pověřen Krajským úřadem Plzeňského kraje organizací okresních kol předmětových olympiád a soutěží.