Organizační předpisy

Vnitřní řád DDM 
Stanovení úplaty