Lidé

Výchozí oddělení

Mgr. Michaela Dryjová

Ředitelka

ddm@klatovy.cz

Angličtina, domácí paní

Ludmila Tomášková

Pedagog

ludmila.tomaskova@ddm-klatovy.cz

Dramatické kroužky (DUHA, muzikálové herectví, Hrajeme si s pohádkou), muzikohraní, taneční kroužky

Petr Volmut

Pedagog

petr.volmut@ddm-klatovy.cz 721053126

Plavání, netradiční táborové hry, Pařmen, deskové hry s Mamutem, Trosečník

Mgr. Petra Vildová

Mgr. Petra Vildová

Pedagog

petra.vildova@ddm-klatovy.cz

Němčina, společenský tanec

Jana Soukupová

Pedagog

jana.soukupova@ddm-klatovy.cz

Výtvarně-keramické kroužky, Mixle pixle, Aerobic

Iveta Povolná

Ekonomické oddělení

ddm@klatovy.cz

Jarmila Javorská

Zástupce ředitelky, pedagog

jarmila.javorska@ddm-klatovy.cz

Výtvarně-keramické kroužky, kroužek řemesel

Simona Bořánková

Pedagog, propagační oddělení

simona.borankova@ddm-klatovy.cz

TS Kamon, Sporťák, vybíjená

Kateřina Bělochová

Kateřina Bělochová

Pedagog

katerina.belochova@ddm-klatovy.cz

Flétna, kytara, kaleidoskop

Petr Povolný

Ekonomické oddělení

ucetni@ddm-klatovy.cz

Pavla Vlčková

Pedagog

pavla.vlckova@ddm-klatovy.cz

Florbal, stolní tenis, sálový fotbal, míčové hry, cvičení pro radost, Neposedové, Baby klub