Smluvní podmínky

Stornovací podmínky:
Rodiče mají právo kdykoliv před začátkem rekreace zrušit účast dítěte. Zrušení však podléhá stornovacím poplatkům. Pokud nastoupí za odhlášené dítě náhradník, stornovací poplatky se neplatí. Zrušení je třeba telefonicky nahlásit nejpozději 2 týdny před táborem. Po uplynutí této doby budou účtovány storno poplatky ve výši 500 Kč z ceny tábora (budou předány nakoupené táborové předměty). V případě odjezdu z tábora provede po jeho skončení hlavní vedoucí vyúčtování, podle kterého bude provedena vratka.