Kroužky 2022/2023

Počet nalezených kroužků: 128

Aerobik ČT

ČT 17:00-18:00

Věk 10-18

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Volno

Různé druhy cvičení - aerobik, step aerobik, jóga, kalanetika, posilování (gumy, činky, kmitací tyče), bossu, trampolíny, klouzavé disky, overbally, gymbally, strečink. Cvičení se střídá, občas proběhne volná hodina, kde se hrají různé kolektivní pohybové hry.

Anglický jazyk 1. třída PO

PO 14:30-15:30

Věk 6-7

450 Kč / pololetí

DDM, budova E

Obsazeno

Kroužek je primárně určen pro děti se zájmem o cizí jazyk, se kterým mohou mít již předchozí zkušenost. Úkolem kroužku je navázat na předchozí znalosti a dále seznamovat děti hravou formou se základy anglického jazyka. Zejména rozšiřovat slovní zásobu, zlepšovat výslovnost základních slovíček a jednoduchých vět. K osvojování jazyka touto formou slouží zpěv anglických písniček, tanec, kreslení, poslech, opakování a mnoho dalších hravých aktivit.

Anglický jazyk 2. třída ČT

ČT 13:00-14:00

Věk 7-8

450 Kč / pololetí

DDM, budova E

Poslední 2 místa

Kroužek je primárně určen pro děti se zájmem o cizí jazyk, se kterým mohou mít již předchozí zkušenost. Úkolem kroužku je navázat na předchozí znalosti a dále seznamovat děti hravou formou se základy anglického jazyka. Zejména rozšiřovat slovní zásobu, zlepšovat výslovnost základních slovíček a jednoduchých vět. K osvojování jazyka touto formou slouží zpěv anglických písniček, tanec, kreslení, poslech, opakování a mnoho dalších hravých aktivit.

Anglický jazyk 3. třída ČT

ČT 14:00-15:00

Věk 8-9

450 Kč / pololetí

DDM, budova E

Obsazeno

Kroužek je primárně určen pro děti se zájmem o cizí jazyk, se kterým již mají předchozí zkušenost. Úkolem kroužku je navázat na předchozí znalosti a dále seznamovat děti hravou formou se základy anglického jazyka. Zejména rozšiřovat slovní zásobu, zlepšovat výslovnost základních slovíček a jednoduchých vět. K osvojování jazyka touto formou slouží zpěv anglických písniček, tanec, kreslení, poslech, opakování a mnoho dalších hravých aktivit.

Anglický jazyk 4. třída ČT D

ČT 13:30-14:30

Věk 9-10

450 Kč / pololetí

budova D, učebna boční vchod

Obsazeno

Kroužek je určen prioritně pro děti se zájmem o cizí jazyk, se kterým mají již předchozí zkušenost ze školy. Úkolem kroužku je navázat na předchozí znalosti ze ZŠ a dále rozvíjet všechny jazykové dovednosti.Cílem kurzu je zdokonalení se, zažití si cizího jazyka a jeho využití smysluplným způsobem v praxi. Součástí výuky je rozšiřování slovní zásoby, tvorba vět, pravidelná cvičení k uvolnění komunikace, různé větné vzory pro každodenní komunikaci a fráze. Klademe důraz na MLUVENÍ a praktické použití. Vyučujeme pomocí her a zábavných aktivit, bez učebnice, jen s pracovními listy. Malé skupinky poskytují individuální přístup ke každému dítěti.

Anglický jazyk 5. třída ČT D

ČT 14:30-15:30

Věk 10-11

450 Kč / pololetí

budova D, učebna boční vchod

Přijímáme náhradníky

Kroužek je primárně určen pro děti se zájmem o cizí jazyk, se kterým mají již předchozí zkušenost. Úkolem kroužku je navázat na předchozí znalosti a dále seznamovat děti hravou formou se základy anglického jazyka. Zejména rozšiřovat slovní zásobu, zlepšovat výslovnost základních slovíček a jednoduchých vět. K osvojování jazyka touto formou slouží zpěv anglických písniček, tanec, kreslení, poslech, opakování a mnoho dalších hravých aktivit.

Anglický jazyk 6. - 7. třída ČT

ČT 15:00-16:00

Věk 11-13

450 Kč / pololetí

DDM, budova E

Přijímáme náhradníky

Kroužek je primárně určen pro děti se zájmem o rozšíření znalostí jazyka v oblasti mluvy. Angličtina se zaměřením na konverzaci a použití v praxi, výuka zábavnou formou na podporu rozmluvení dětí v cizím jazyce. Ukotvení gramatiky probírané ve škole je součástí kroužku.

Anglický jazyk 8. - 9. třída ČT

ČT 16:00-17:00

Věk 13-15

450 Kč / pololetí

DDM, budova E

Poslední 3 místa

Kroužek je primárně určen pro děti se zájmem o rozšíření znalostí jazyka v oblasti mluvy. Angličtina se zaměřením na konverzaci a použití v praxi, výuka zábavnou formou na podporu rozmluvení dětí v cizím jazyce. Ukotvení gramatiky probírané ve škole je součástí kroužku.

Anglický jazyk pro MŠ PO

PO 13:30-14:30

Věk 5-6

450 Kč / pololetí

DDM, budova E

Obsazeno

Úkolem kroužku je seznámit děti hravou formou se základy anglického jazyka, osvojit si výslovnost základních slovíček a jednoduchých vět. K osvojování jazyka touto formou slouží zpěv anglických písniček, tanec, kreslení, poslech, opakování a mnoho dalších hravých aktivit s využitím rozmanitých učebních pomůcek. Kroužek je určen výhradně pro předškoláky.

Angličtina pro SŠ - konverzace ČT

ČT 17:00-18:00

Věk 15-20

450 Kč / pololetí

DDM, budova E

Volno

Kroužek je primárně určen pro děti se zájmem o rozšíření znalostí jazyka v oblasti mluvy. Angličtina se zaměřením na konverzaci a použití v praxi, výuka zábavnou formou na podporu rozmluvení dětí v cizím jazyce. Ukotvení gramatiky probírané ve škole je součástí kroužku.

Atletika ČT

ČT 15:00-16:30

Věk 7-15

540 Kč / pololetí

Hřiště Masarykova ZŠ

Přijímáme náhradníky

V atletice se zaměříme na běžeckou, odhodovou a odrazovou průpravu. Děti získají všeobecnou rychlost a vytrvalost. Tréninky jsou doplněné o koordinační, posilovací a protahovací cvičení. Snažíme se v dětech probudit týmového ducha a chuť sportovat. V letním období (září - polovina října a duben - červen) budeme sportovat na venkovním hřišti od 15 do 16:30 hod. V zimním období (říjen-duben) budeme 15:00 - 16:00 h. v sále ve Vídeňské ulici.

Baby klub PO

PO 09:00-11:00

Věk 1-4

DDM, budova E

Přijímáme náhradníky

Baby klub je vhodný pro děti od 1 roku. Doporučujeme maminkám i tatínkům na mateřské dovolené, kteří hledají vhodnou aktivitu pro sebe a svoje dítě a chtějí zůstat v kontaktu se světem. V připravovaných měsíčních programech je kladen důraz na rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných, výchovných a herních aktivit. Možnost přijetí během celého školního roku.

Bylinkář PO

PO 14:30-16:00

Věk 8-15

540 Kč / pololetí

DDM, budova E

Přijímáme náhradníky

Sbírání bylin, semínek a plodů přírody, které se naučíme rozeznat, natrhat a následně správně zpracovat tak, abychom je využili vždy co nejlépe. Budeme tvořit herbář, bylinkové čajové směsi, výluhy, tinktury, maceráty, krémy, sirupy a nejen to. Povíme si o starých pověrách spojených s konkrétními bylinami a o způsobech, jakými ovlivňovaly životy našich předků. Pracovat budeme i s bylinkovým záhonkem, který máme na dvoře, budeme často venku v přírodě a rytmus roku a ročních období nám bude udávat směr.

Cvičení pro radost PO

PO 15:30-16:30

Věk 2-4

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Přijímáme náhradníky

Tělesně - pohybový kroužek pro děti ve věku 2 - 4 roky bez doprovodu rodičů. Děti si v tomto věku rády osvojují nové druhy pohybu, rády chodí, běhají, překonávají malé i větší překážky, proto se soustředíme na rozvíjení především hrubé motoriky přirozeným způsobem. Cvičíme s rozmanitými pomůckami - míčky, overbaly, padák, lavičky, kroužky, hopsadla. Náplní kroužku jsou oblíbené opičí dráhy, při kterých děti rozvíjí základní pohybové dovednosti. Poznávat barvičky, části těla, tvary, zvířátka se naučíme při reakčních hrách. Cílem kroužku je, aby se děti při pohybu bavily.

Čeština pro cizince I ST

ST 14:00-15:00

Věk 7-11

budova D, učebna boční vchod

Obsazeno

Výuka českého jazyka je určena peo děti - cizince s odlišným mateřským jazykem.

Čeština pro cizince II ST

ST 15:00-16:00

Věk 12-18

DDM, budova E

Volno

Kroužek je určen pro děti - cizince s odlišným mateřským jazykem.

Deskové hry s Mamutem ČT

ČT 16:00-17:30

Věk 9-16

540 Kč / pololetí

DDM, budova E

Přijímáme náhradníky

Na kroužku deskových her na děti čeká nespočet různých deskovek, které dětí znají, ale také spousta nových méně známých her. Záměrem kroužku bude zdokonalovat děti v kreativitě, strategickému myšlení, fair play a v neposlední řadě spolupráci. Na děti se těší vášnivý hráč deskových her Mamut. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Domácí paní ČT

ČT 15:30-17:30

Věk 10-20

720 Kč / pololetí

budova D, učebna boční vchod

Poslední 3 místa

Kroužek je určen nejen pro děvčata, ale i zručné chlapce, kteří se zajímají o domácí práce - háčkování, pletení, vyšívání, šití i vaření. Také si vyzkoušíme různé techniky pro vytváření ozdob, dekorací a upomínkových předmětů - scrapbooking, cardmaking a další.

DUHA - Divadelní umění hravých amatérů Č

ČT 16:00-18:00

Věk 7-19

630 Kč / pololetí

DDM, budova E

Poslední 3 místa

Tento kroužek je určen pro všechny, kteří mají rádi divadlo. Děti se na kroužku naučí podpořit kladný vztah k dramatizaci, divadlu, mluvenému slovu, rozvoji mluvních, řečových a rytmických dovedností, kladnému vztahu a důvěře k ostatním dětem, samostatnosti a správnému vyjadřování. Posílí zdravou sebedůvěru. Všechny své dovednosti pak předvedou na několika divadelních vystoupeních.

Elektrokroužek pokročilí ČT

ČT 15:30-16:30

Věk 12-18

540 Kč / pololetí

SPŠ Klatovy

Poslední 4 místa

Seznámení s elektronickými součástkami a způsobem jejich pájení a používání v elektronických obvodech (stavebnicích). Naučí se vyrobit vlastní plošný spoj. O přesunu účastníků ze začátečníků do pokročilých rozhoduje vedoucí kroužku na konci školního roku.

Elektrokroužek začátečníci ČT

ČT 14:30-15:30

Věk 10-18

540 Kč / pololetí

SPŠ Klatovy

Přijímáme náhradníky

Seznámení s elektronickými součástkami a způsobem jejich pájení a používání v elektronických obvodech (stavebnicích). Naučí se vyrobit vlastní plošný spoj.

Flétna 1. ročník PO

PO 15:30-17:00

Věk 5-15

450 Kč / pololetí

DDM, budova E

Poslední místo!

V rámci kroužku se děti zábavnou formou, pomocí her , obrázkových listů, příběhů, hádanek. naučí základy hry na zobcovou flétnu, seznámí se také s trochou hudební teorie. V našich hodinách nechybí ani zpěv, hra na rytmické nástroje, pohyb na hudbu a hlavně pozitivní motivace a pochvala.

Flétna 2. ročník ÚT

ÚT 13:30-15:00

Věk 5-15

450 Kč / pololetí

DDM, budova E

Přijímáme náhradníky

V rámci kroužku se děti zábavnou formou, pomocí her , obrázkových listů, příběhů, hádanek. naučí základy hry na zobcovou flétnu, seznámí se také s trochou hudební teorie. V našich hodinách nechybí ani zpěv, hra na rytmické nástroje, pohyb na hudbu a hlavně pozitivní motivace a pochvala.

Flétna 4. ročník ÚT

ÚT 15:00-16:00

Věk 5-15

450 Kč / pololetí

DDM, budova E

Poslední 3 místa

V rámci kroužku se děti zábavnou formou, pomocí her , obrázkových listů, příběhů, hádanek. naučí základy hry na zobcovou flétnu, seznámí se také s trochou hudební teorie. V našich hodinách nechybí ani zpěv, hra na rytmické nástroje, pohyb na hudbu a hlavně pozitivní motivace a pochvala.

Flétnový soubor Marmeláda ST

ST 16:45-17:45

Věk 8-18

450 Kč / pololetí

DDM, budova E

Přijímáme náhradníky

Hra v souboru navazuje na výuku hry na flétnu, kdy mají žáci již osvojené všechny základní hmaty. Děti postupně přecházejí od hry ve dvojhlase až k pětihlasu s různým flétnovým obsazením, učí se na skladbách pracovat s výrazem (dynamika, tempo.), jsou vedeny k tomu, aby si vzájemně naslouchaly - nejen hudebně. Pokročilí flétnisté spolupracují s kroužky kytarovými.

Florbal ČT 13

ČT 13:00-14:00

Věk 7-9

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na získání základních sportovních návyků s přihlédnutím k florbalovým dovednostem, které trénujeme při oblíbených opičích drahách individuálně i ve dvojicích. Účastníci zvládnou základy florbalu, základní florbalová pravidla budou aplikovat na samotnou hru. Náplní tréninku je všeobecná sportovní průprava, správný florbalový postoj, držení hole, postavení a pohyb hráče i brankáře na hřišti, nácvik přihrávání a zpracování míčku, vedení míčku, střelba. Všechny florbalové dovednosti jsou dětem předávány zábavnou formou, aby získaly k pohybu pozitivní vztah, byl pro ně radostí i potřebou.

Florbal ČT 14

ČT 14:00-15:00

Věk 10-13

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen těm, kteří již zvládají základy florbalu. Hodiny začínají krátkým rozcvičením a jsou zpestřovány motorickými a kondičními cvičeními, sloužícími k prohloubení florbalových dovedností a zlepšení fyzické kondice hráčů. Rovněž se věnujeme nácviku jednoduchých herních kombinací a tréninku brankářů. Účastníci rozvíjí již naučené základy florbalu, tzn. herní činnosti jednotlivce, orientaci na hřišti, nácvik pokrytí míčku při kontaktu s protihráčem, herní situace, techniku a taktiku hry. Náplní kroužku není přehnané trénování, ale především samotná hra a hlavně super pocit ze hry. Své síly mohou změřit s ostatními z Plzeňského kraje na florbalových turnajích pořádaných Domem dětí a mládeže v Klatovech.

Florbal PO 13:30

PO 13:30-14:30

Věk 9-11

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen těm, kteří již zvládají základy florbalu. Hodiny začínají krátkým rozcvičením a jsou zpestřovány motorickými a kondičními cvičeními, sloužícími k prohloubení florbalových dovedností a zlepšení fyzické kondice hráčů. Rovněž se věnujeme nácviku jednoduchých herních kombinací a tréninku brankářů. Účastníci rozvíjí již naučené základy florbalu, tzn. herní činnosti jednotlivce, orientaci na hřišti, nácvik pokrytí míčku při kontaktu s protihráčem, herní situace, techniku a taktiku hry. Náplní kroužku není přehnané trénování, ale především samotná hra a hlavně super pocit ze hry. Své síly mohou změřit s ostatními z Plzeňského kraje na florbalových turnajích pořádaných Domem dětí a mládeže v Klatovech.

Florbal ST 14

ST 14:00-15:00

Věk 11-13

540 Kč / pololetí

Tělocvična Masarykovy ZŠ

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen těm, kteří již zvládají základy florbalu. Hodiny začínají krátkým rozcvičením a jsou zpestřovány motorickými a kondičními cvičeními, sloužícími k prohloubení florbalových dovedností a zlepšení fyzické kondice hráčů. Rovněž se věnujeme nácviku jednoduchých herních kombinací a tréninku brankářů. Účastníci rozvíjí již naučené základy florbalu, tzn. herní činnosti jednotlivce, orientaci na hřišti, nácvik pokrytí míčku při kontaktu s protihráčem, herní situace, techniku a taktiku hry. Náplní kroužku není přehnané trénování, ale především samotná hra a hlavně super pocit ze hry. Své síly mohou změřit s ostatními z Plzeňského kraje na florbalových turnajích pořádaných Domem dětí a mládeže v Klatovech.

Florbal ST 15

ST 15:00-16:00

Věk 11-14

540 Kč / pololetí

Tělocvična Masarykovy ZŠ

Poslední místo!

Kroužek je určen těm, kteří již zvládají základy florbalu. Hodiny začínají krátkým rozcvičením a jsou zpestřovány motorickými a kondičními cvičeními, sloužícími k prohloubení florbalových dovedností a zlepšení fyzické kondice hráčů. Rovněž se věnujeme nácviku jednoduchých herních kombinací a tréninku brankářů. Účastníci rozvíjí již naučené základy florbalu, tzn. herní činnosti jednotlivce, orientaci na hřišti, nácvik pokrytí míčku při kontaktu s protihráčem, herní situace, techniku a taktiku hry. Náplní kroužku není přehnané trénování, ale především samotná hra a hlavně super pocit ze hry. Své síly mohou změřit s ostatními z Plzeňského kraje na florbalových turnajích pořádaných Domem dětí a mládeže v Klatovech.

Florbal ST 16

ST 16:00-17:30

Věk 15-17

630 Kč / pololetí

Tělocvična Masarykovy ZŠ

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen všem, kteří již bezkontaktní florbalovou hru ovládají, zvládají individuální cvičení s míčkem, souboj jeden na jednoho, střelu tahem a příklepem, obranné a útočné herní činnosti, kombinační hru, hru v oslabení a přesilovkovou hru. V zápasech dovedou vyhodnotit danou herní situaci a jsou schopni rychlé reakce, předvídají hru a mají přehled na hřišti. Během roku procvičí herní situace. Na kroužku se věnujeme nejen florbalu, ale i obecné sportovní přípravě, posilování, fyzické i psychické kondici. Klademe důraz na sportování v duchu pravidel fair play hry, přátelský a zdravě soutěživý kolektiv. Emoční vypětí musí umět zvládat každý, kdo si chce poměřit síly s ostatními týmy na florbalových turnajích pořádaných Domem dětí a mládeže v Klatovech.

Florbal ST 17:30

ST 17:30-19:00

Věk 13-15

630 Kč / pololetí

Tělocvična Masarykovy ZŠ

Poslední 4 místa

Kroužek je určen všem, kteří již bezkontaktní florbalovou hru ovládají, zvládají individuální cvičení s míčkem, souboj jeden na jednoho, střelu tahem a příklepem, obranné a útočné herní činnosti, kombinační hru, hru v oslabení a přesilovkovou hru. V zápasech dovedou vyhodnotit danou herní situaci a jsou schopni rychlé reakce, předvídají hru a mají přehled na hřišti. Během roku procvičí herní situace. Na kroužku se věnujeme nejen florbalu, ale i obecné sportovní přípravě, posilování, fyzické i psychické kondici. Klademe důraz na sportování v duchu pravidel fair play hry, přátelský a zdravě soutěživý kolektiv. Emoční vypětí musí umět zvládat každý, kdo si chce poměřit síly s ostatními týmy na florbalových turnajích pořádaných Domem dětí a mládeže v Klatovech.

Florbal ÚT 13

ÚT 13:00-14:00

Věk 5-7

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na získání základních sportovních návyků s přihlédnutím k florbalovým dovednostem, které trénujeme při oblíbených opičích drahách individuálně i ve dvojicích. Účastníci zvládnou základy florbalu, základní florbalová pravidla budou aplikovat na samotnou hru. Náplní tréninku je všeobecná sportovní průprava, správný florbalový postoj, držení hole, postavení a pohyb hráče i brankáře na hřišti, nácvik přihrávání a zpracování míčku, vedení míčku, střelba. Všechny florbalové dovednosti jsou dětem předávány zábavnou formou, aby získaly k pohybu pozitivní vztah, byl pro ně radostí i potřebou.

Hokus Pokus ČT

ČT 14:00-15:00

Věk 5-10

450 Kč / pololetí

DDM, budova E

Přijímáme náhradníky

ZA POMOCI NEŽIVÉ PŘÍRODY OBJEVUJEME SVĚT. Kroužek určený všem milovníkům pokusů, tajemství a záhad, které ukrývá neživá příroda.

Hrajeme si s pohádkou ÚT

ÚT 13:30-15:00

Věk 3-10

540 Kč / pololetí

DDM, budova E

Poslední 2 místa

Za pomoci pohádky poznáváme svět. Kroužek je zaměřený na divadlo, hudbu, výtvarnou činnost, hry a soutěže. Děti se naučí základy dramatické výchovy, hudební a výtvarné výchovy. Vyzkouší si nejrůznější druhy divadelní činnosti - činohru, improvizaci, loutkové divadlo, maňáskové divadlo, stínohru, pantomimu. Zkusí hru na jednoduché hudební nástroje, práci s nejrůznějšími pomůckami. Naučí se spolupracovat s ostatními dětmi, získají zdravé sebevědomí. Vše pak předvedou na divadelním vystoupení.

Keramika mírně pokročilí ČT

ČT 14:00-16:00

Věk 10-13

720 Kč / pololetí

DDM, budova E

Poslední 3 místa

Děti se naučí zpracovat hlínu a samostatně navrhnout keramický výrobek a podle vlastního návrhu jej vytvořit. Více se zaměříme na povrchovou úpravu výrobků - glazury, engoby, barvítka, sklo, kysličníky kovů. Naučí se samostatně tvořit, pracovat a přemýšlet.

Keramika pokročilí ČT

ČT 16:00-18:00

Věk 13-18

720 Kč / pololetí

DDM, budova E

Volno

Děti se naučí zpracovat hlínu a samostatně navrhnout keramický výrobek a podle vlastního návrhu jej vytvořit. Více se zaměříme na povrchovou úpravu výrobků - glazury, engoby, barvítka, sklo, kysličníky kovů. Naučí se samostatně tvořit, pracovat a přemýšlet.

Keramika začátečníci ČT

ČT 13:30-15:30

Věk 7-10

720 Kč / pololetí

DDM, budova E

Volno

Děti se naučí zpracovat hlínu a vytvořit jednoduchý výrobek. Z vyváleného plátu vytvoří objekt či reliéf. Zvládnou daný výrobek dekorovat pomocí glazur, engob nebo barvítek. Naučí se samostatně pracovat a přemýšlet.

Keramika začátečníci PO

PO 13:30-15:30

Věk 7-10

720 Kč / pololetí

DDM, budova E

Volno

Děti se naučí zpracovat hlínu a vytvořit jednoduchý výrobek. Z vyváleného plátu vytvoří objekt či reliéf. Zvládnou daný výrobek dekorovat pomocí glazur, engob nebo barvítek. Naučí se samostatně pracovat a přemýšlet.

Keramika, aranžování ST

ST 15:30-17:30

Věk 10-15

720 Kč / pololetí

DDM, budova E

Volno

Výroba ruční keramiky (kachle, 3D). Do některých keramických výrobků naaranžujeme dostupné přírodní materiály.

Klub otevřených dveří

PO 12:30-17:00, ÚT 12:30-17:00, ST 12:30-17:00, ČT 12:30-17:00, PÁ 12:30-17:00

Věk 6-15

225 Kč / pololetí

DDM, budova E

Volno

Klub je určen pro děti, které nezaujal žádný z nabízených kroužků, ale nechtějí svůj volný čas trávit sami na ulici nebo doma. Zároveň je určen pro pobyt dětí v jiný den, než probíhá jejich kroužek.

Kovojunior ÚT lichý

ÚT 15:00-17:00

Věk 10-16

540 Kč / pololetí

SPŠ Klatovy

Volno

Na kroužku budeme ručně zpracovávat kovové materiály - plechy, plochou a kruhovou ocel, ze kterých nám vzniknou zajímavé výrobky.

Kuchařík Kecálek ÚT

ÚT 14:00-15:30

Věk 8-15

490 Kč / pololetí

DDM, budova E

Přijímáme náhradníky

Rádi si povídáte a u toho vaříte a jíte? Tak jste tady správně! Tento kroužek se zaměřuje na získání základních kuchařských, cukrárenských a pekařských dovedností. Společně vytvoříme originální kuchařku a u toho všeho si budeme povídat a bavit se. Povídat si budeme i o tom, jak si správně povídat, aby měla konverzace smysl.

Kytara 2. ročník PÁ

PÁ 15:30-16:30

Věk 10-26

450 Kč / pololetí

DDM, budova E

Poslední 3 místa

Cílem kroužku je vytvořit dobrou partu dětí, ve které se budou její členové vzájemně podporovat a respektovat při učení akordů a písní. Děti si postupně osvojí také několik druhů rytmů a základy vybrnkávání.

Kytara 2. ročník PO

PO 17:00-18:00

Věk 10-26

450 Kč / pololetí

DDM, budova E

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je vytvořit dobrou partu dětí, ve které se budou její členové vzájemně podporovat a respektovat při učení akordů a písní. Děti si postupně osvojí také několik druhů rytmů a základy vybrnkávání.

Kytara 2. ročník ST

ST 15:30-16:30

Věk 10-26

450 Kč / pololetí

DDM, budova E

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je vytvořit dobrou partu dětí, ve které se budou její členové vzájemně podporovat a respektovat při učení akordů a písní. Děti si postupně osvojí také několik druhů rytmů a základy vybrnkávání.

Kytara 3. ročník ÚT

ÚT 16:00-17:00

Věk 10-26

450 Kč / pololetí

DDM, budova E

Volno

Cílem kroužku je vytvořit dobrou partu dětí, ve které se budou její členové vzájemně podporovat a respektovat při učení akordů a písní. Děti si postupně osvojí také několik druhů rytmů a základy vybrnkávání.

Kytara 5. ročník Pá

PÁ 16:45-17:45

Věk 10-26

450 Kč / pololetí

DDM, budova E

Poslední 2 místa

Cílem kroužku je vytvořit dobrou partu dětí, ve které se budou její členové vzájemně podporovat a respektovat při učení akordů a písní. Děti si postupně osvojí také několik druhů rytmů a základy vybrnkávání.

Kytara 6. ročník ST

ST 17:45-18:45

Věk 10-26

450 Kč / pololetí

DDM, budova E

Volno

Cílem kroužku je vytvořit dobrou partu dětí, ve které se budou její členové vzájemně podporovat a respektovat při učení akordů a písní. Děti si postupně osvojí také několik druhů rytmů a základy vybrnkávání.

Kytara nováčci ČT

ČT 16:30-17:30

Věk 10-26

450 Kč / pololetí

DDM, budova E

Poslední 2 místa

Cílem kroužku je vytvořit dobrou partu dětí, ve které se budou její členové vzájemně podporovat a respektovat při učení akordů a písní. Děti si postupně osvojí také několik druhů rytmů a základy vybrnkávání.

Kytara XXL Pá

PÁ 17:45-18:45

Věk 10-99

450 Kč / pololetí

DDM, budova E

Volno

Cílem kroužku je vytvořit dobrou partu dětí, ve které se budou její členové vzájemně podporovat a respektovat při učení akordů a písní. Děti si postupně osvojí také několik druhů rytmů a základy vybrnkávání.

Kytara začátečníci ČT

ČT 15:30-16:30

Věk 10-26

450 Kč / pololetí

DDM, budova E

Poslední místo!

Cílem kroužku je vytvořit dobrou partu dětí, ve které se budou její členové vzájemně podporovat a respektovat při učení akordů a písní. Děti si postupně osvojí také několik druhů rytmů a základy vybrnkávání.

Legráčci - lego league ČT

ČT 15:00-16:00

Věk 3-6

450 Kč / pololetí

DDM, budova E

Obsazeno

PRO VŠECHNY DĚTI, CO SI RÁDY HRAJÍ, TVOŘÍ A VYMÝŠLÍ NOVÉ NÁPADY. Děti si nejen hrají, ale za pomoci lego kostiček poznávají okolní svět. Pracují na nejrůznějších projektech. Jsme zapojeni v České lize robotiky. Úroveň Discover nezahrnuje programování, ale učí děti týmové spolupráci, hraní si samostatně i ve skupině, počítání, základní barvy, motoriku a piluje jejich schopnost vysvětlovat a naslouchat. Letošní sezóna je s názvem SUPERPOWERED, týkající se výroby, skladování a využívání nejrůznějších druhů energií.

Malba, kresba, keramika ST

ST 15:30-17:30

Věk 9-13

720 Kč / pololetí

DDM, budova E

Volno

Výtvarně keramický kroužek - kresba a malba různou výtvarnou technikou - tempera, suchý pastel, olejový pastel, anilinky, aqvarelové barvy, vodovky. koláž, 3D tvorba, grafické techniky. Tvoření dle fantazie i podle zadání. V tomto kroužku se děti seznámí i s prací s keramickou hlínou, ale pouze okrajově. Kroužek je vhodný pro děti, které se chtějí věnovat více výtvarným činnostem.

Malý módní návrhář Pá

PÁ 13:30-15:00

Věk 9-12

630 Kč / pololetí

DDM, budova E

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro malé kreativní děti, které si chtějí vyzkoušet práci s textilem. Naučíme se základy šití, pracovat s látkou, šít v ruce i na stroji, a budeme vytvářet jednoduché výrobky jako taštičky, polštářky, malé látkové hračky, čepice a kabelky.

Míčové hry ČT

ČT 15:30-16:30

Věk 12-18

540 Kč / pololetí

Tělocvična Masarykovy ZŠ

Volno

Tento sportovní kroužek je vhodný pro všechny děti, které mají rády pohyb a nechtějí zůstat pouze u jednoho sportu. Kroužek je zaměřen na zvládnutí širších základů sportovních her s míčem i bez něj, prostorové orientace, zvládnutí rolí ve skupině. Zaměřujeme se na osvojení správných pravidel různých kolektivních her, hledání vhodné taktiky a budování týmové spolupráce. V rámci tréninku se účastníci dále věnují koordinaci pohybu s míčem, technice přihrávek a jejich zpracování. Jsou vedeni ke schopnosti koncentrovat se s cílem získat přehled na hřišti a k předvídavosti. Všichni se učí také základní protahovací cviky, fair play hru a budují kladný vztah ke sportu.

Míčové hry - Rošťáci ÚT

ÚT 14:00-15:00

Věk 8-12

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Volno

Tento sportovní kroužek je vhodný pro všechny děti, které mají rády pohyb a nechtějí zůstat pouze u jednoho sportu. Kroužek je zaměřen na zvládnutí základů sportovních her s míčem i bez něj, prostorové orientace, zvládnutí rolí ve skupině. Zaměřujeme se na osvojení správných pravidel různých kolektivních her, hledání vhodné taktiky a budování týmové spolupráce. V rámci tréninku se účastníci dále věnují koordinaci pohybu s míčem, technice přihrávek a jejich zpracování. Jsou vedeni ke schopnosti koncentrovat se s cílem získat přehled na hřišti a k předvídavosti. "Rošťáci" jsou kroužkem sportovním, a tak se zde všichni učí také základní protahovací cviky, fair play hru a budují kladný vztah ke sportu.

Mixle pixle ČT

ČT 16:00-17:00

Věk 6-10

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Volno

Pohybový kroužek, který není jednostranně zaměřený. Děti si zde zahrají různé pohybové kolektivní hry a to nejen klasické jako například honěná, slepá bába, vybíjená, ale i nové netradiční, které ještě neznají jako je obrana hradu, na kuny a slepice, piškvorky, tajný agent.. Soutěží v družstvech, cvičí ve dvojicích i samostatně s různými pomůckami - trampolíny, overbally, gymbally, stuhy, kolíčky na prádlo, míče, padák, švihadla... Naučí se základní kroky aerobiku, zacvičí si jógu. Tanec, baletní průprava. Děti získají kladný vztah k pohybu, naučí se správnému držení těla, relaxaci. Naučí se nespoléhat jen na sebe. Zažijí spoustu legrace a zábavy.

Mladý vývojář ÚT sudý

ÚT 14:30-16:30

Věk 12-99

540 Kč / pololetí

SPŠ Klatovy

Volno

Hlavním cílem kroužku je vyzkoušení si tvorby celé řady aplikací pro mobilní telefon (převodník text–řeč, to-do list, hry, ...). Aplikace budeme tvořit v online nástroji Appinventor. Jedná se o vizuální grafické prostředí, kde se program tvoří spojováním příslušných bloků podobně jako ve Scratchi. Během tvorby aplikací se děti naučí řadu dalších užitečných dovedností jako je vyhledávání si informací, práce s návodem nebo úprava obrázků či hudby. Rovněž si vyzkouší práci v týmu a následnou prezentaci výsledku, kdy budeme diskutovat možná řešení daného úkolu.

Moderní technik ÚT lichý

ÚT 14:30-16:30

Věk 10-15

540 Kč / pololetí

SPŠ Klatovy

Poslední 2 místa

3D tisk, 3D modelování, drátová řezačka - 3D modelování jednoduchých součástí pomocí počítače, tisk modelů na 3D tiskárně, práce se softwarem pro řezání a výroba jednoduchých modelů na drátové řezačce

Módní návrhář PO

PO 17:00-19:00

Věk 12-25

720 Kč / pololetí

DDM, budova E

Poslední 2 místa

Kroužek je určen pro kreativní děti, které si chtějí vyzkoušet navrhování a šití vlastního oblečení. Naučíme se nejen vytvářet jednoduché střihy, ale i tvořit s hotovými střihy, pracovat s látkou, šít, přešívat již nenošené oblečení a také si uvědomit, jakou hodnotu oblečení a jeho výroba má.

Muzikálové herectví PO

PO 17:30-19:30

Věk 7-20

630 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Volno

Mají vaše děti rády zpěv, tanec a divadlo??? Tak právě pro ně je určen tento kroužek, kde se tyto činnosti spojují. Podpoříme jejich kladný vztah k hudbě, pohybu, dramatizaci, divadlu a mluvenému slovu. Naučí se správnému vyjadřování, důvěře k ostatním dětem, koordinaci těla, základní taneční průpravě, rytmizaci, využívání pomůcek a kulis. Získají zdravé sebevědomí. S nacvičeným programem absolvujeme několik vystoupení.

Muzikohraní ST

ST 14:00-15:00

Věk 4-15

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Volno

Kroužek je určen pro děti, které mají rády hudbu. Děti se v kroužku seznámí s netradičními hudebními nástroji, naučí se základy hudební nauky pomocí nejrůznějších hudebních her. Budeme si hrát s tóny a notami. Děti se naučí používat jak netradiční hudební nástroje, jako jsou gymnastické míče, kelímky, lžičky, tak se seznámí s nástroji tradičnějšími (cajon, didgeridoo, bongo, djembe, boomwhackers, a dalšími.)

Neposedové - pohybové hry I PO

PO 14:30-15:30

Věk 5-6

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Volno

Tělesně - pohybový kroužek pro děti ve věku 5 - 8 let, který je zaměřen na prohloubení již naučených pohybových dovedností, rozvoj všestrannosti se zřetelem na nácvik koordinace pohybu, protahování, správného držení těla a dýchání. Hravou formou vedeme děti ke kladnému vztahu ke sportu, hodiny prokládáme obtížnějšími opičími dráhami a sportovními hrami, které jsou zaměřené již na kombinaci a vzájemnou spolupráci s vrstevníky. Cílem kroužku je, aby děti zažívaly společnou radost ze sportu.

Neposedové - pohybové hry II PO

PO 16:30-17:30

Věk 7-8

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Přijímáme náhradníky

Tělesně - pohybový kroužek pro děti ve věku 5 - 8 let, který je zaměřen na prohloubení již naučených pohybových dovedností, rozvoj všestrannosti se zřetelem na nácvik koordinace pohybu, protahování, správného držení těla a dýchání. Hravou formou vedeme děti ke kladnému vztahu ke sportu, hodiny prokládáme obtížnějšími opičími dráhami a sportovními hrami, které jsou zaměřené již na kombinaci a vzájemnou spolupráci s vrstevníky. Cílem kroužku je, aby děti zažívaly společnou radost ze sportu.

Netradiční táborové hry ČT

ČT 18:00-19:00

Věk 8-14

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Volno

Na kroužku netradičních táborových her čeká na děti spousta úplně nových soutěží a her, které si ještě neměly možnost vyzkoušet. Existuje spousta klasických sportů, které mají děti možnost dělat ve sportovních klubech, ale tady na děti čekají hry jako: KAN JAM, živé člověče nezlob se, závody formulí, bezkontaktní rugby, živé piškvorky a hromady dalších her, které budou jistě děti moc bavit.

Pařmen - playstation game ČT

ČT 14:00-15:00

Věk 8-15

450 Kč / pololetí

DDM, budova E

Přijímáme náhradníky

Kroužek, kde se dětí mají možnost pobavit při hraní různých her na Playstation 4 konzolích. Těšit se mohou na spoustu sportovních, akčních a dalších her, jako například Fortnite nebo Minecraft. Na děti čeká spousta různých turnajů a výzev, při kterých mezi sebou mohou soupeřit. Ačkoliv to není zrovna pohybový kroužek, tak může děti motivovat, aby netrávily mimo kroužek tolik času u obrazovek a displejů, když budou vyřáděné z Pařmena. Kromě hraní her se na kroužku budeme věnovat také údržbě a samotnému fungování na herních konzolích.

Plavání kondiční PÁ 17

PÁ 17:00-18:00

Věk 12-18

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Volno

Kroužek kondiční plavání je určen pro dobré plavce, kteří si mají chuť zlepšit plaveckou kondici i techniku. Hodina kondičního plavání bude zaměřena na všechny plavecké styly. Na účastníky čeká spousta zábavy, závodění a dalších výzev ve vodě. Kroužek odpovídá úrovni loňského kroužku v pátek od 17:00 h. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání kondiční PO 18

PO 18:00-19:00

Věk 12-18

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Poslední místo!

Kroužek kondiční plavání je určen pro dobré plavce, kteří si mají chuť zlepšit plaveckou kondici i techniku. Hodina kondičního plavání bude zaměřena na všechny plavecké styly. Na děti čeká spousta zábavy, závodění a dalších výzev ve vodě. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání kondiční ST 17

ST 17:00-18:00

Věk 12-18

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Poslední 4 místa

Kroužek kondiční plavání je určen pro dobré plavce, kteří si mají chuť zlepšit plaveckou kondici i techniku. Hodina kondičního plavání bude zaměřena na všechny plavecké styly. Na účastníky čeká spousta zábavy, závodění a dalších výzev ve vodě. Kroužek odpovídá úrovni loňského kroužku ve středu od 17:00 h. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání neplavci pokročilí PÁ 15

PÁ 15:00-16:00

Věk 5-8

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Přijímáme náhradníky

Kroužek plavání je určen pro NEPLAVCE pokročilé, kteří již mají za sebou plavecký kurz v loňském roce a nejsou úplní začátečníci. Během roku na děti čeká spousta her, soutěží a další zábavných věcí, díky kterým si budou osvojovat snadněji přístup k vodě. V hodině plavání budou děti používat plavecké pomůcky, které jim pomohou ke zvládnutí všech plaveckých způsobů. Do kroužky přijímáme děti, které v době přihlášení již dovršily 5 let. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání neplavci pokročilí ÚT 14:30

ÚT 14:30-15:30

Věk 5-8

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Volno

Kroužek plavání je určen pro NEPLAVCE pokročilé, kteří již mají za sebou plavecký kurz v loňském roce a nejsou úplní začátečníci. Během roku na děti čeká spousta her, soutěží a další zábavných věcí, díky kterým si budou osvojovat snadněji přístup k vodě. V hodině plavání budou děti používat plavecké pomůcky, které jim pomohou ke zvládnutí všech plaveckých způsobů. Do kroužku přijímáme děti, které v době přihlášení již dovršily 5 let. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání neplavci začátečníci PO 15

PO 15:00-16:00

Věk 4-6

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Obsazeno

Kroužek plavání je určen pro NEPLAVCE ZAČÁTEČNÍKY, kteří nemají žádné zkušenosti s plaveckými kurzy. Během roku na děti čeká spousta her, soutěží a další zábavných věcí, díky kterým si budou osvojovat snadněji přístup k vodě a technice plavání. V hodině plavání budou děti používat plavecké pomůcky, které jim pomohou ke zvládnutí všech plaveckých způsobů. Do kroužky přijímáme děti, které v době přihlášení již dovršily 4 let. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání neplavci začátečníci ST 15

ST 15:00-16:00

Věk 4-6

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Obsazeno

Kroužek plavání je určen pro NEPLAVCE ZAČÁTEČNÍKY, kteří nemají žádné zkušenosti s plaveckými kurzy. Během roku na děti čeká spousta her, soutěží a další zábavných věcí, díky kterým si budou osvojovat snadněji přístup k vodě a technice plavání. V hodině plavání budou děti používat plavecké pomůcky, které jim pomohou ke zvládnutí všech plaveckých způsobů. Do kroužky přijímáme děti, které v době přihlášení již dovršily 4 let. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání slabší plavci mladší PÁ 15

PÁ 15:00-16:00

Věk 6-9

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na slabší plavce, kteří již mají alespoň malé základy a zkušenosti s plaváním. V hodině plavání budou děti používat plavecké pomůcky, které jim pomohou ke zvládnutí všech plaveckých způsobů. Během roku na děti čeká spousta her, soutěží a další zábavných věcí, díky kterým si budou osvojovat snadněji přístup k vodě. Kroužek odpovídá úrovni loňského kroužku ve v pátek od 15:00 h. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání slabší plavci mladší PO 16

PO 16:00-17:00

Věk 6-9

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na slabší plavce, kteří již mají alespoň malé základy a zkušenosti s plaváním. V hodině plavání budou děti používat plavecké pomůcky, které jim pomohou ke zvládnutí všech plaveckých způsobů. Během roku na děti čeká spousta her, soutěží a další zábavných věcí, díky kterým si budou osvojovat snadněji přístup k vodě. Kroužek odpovídá úrovni loňského kroužku v pondělí od 16:00 h.

Plavání slabší plavci mladší ST 16

ST 16:00-17:00

Věk 6-9

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Poslední 2 místa

Kroužek je zaměřen na slabší plavce, kteří již mají alespoň malé základy a zkušenosti s plaváním. V hodině plavání budou děti používat plavecké pomůcky, které jim pomohou ke zvládnutí všech plaveckých způsobů. Během roku na děti čeká spousta her, soutěží a další zábavných věcí, díky kterým si budou osvojovat snadněji přístup k vodě. Kroužek odpovídá úrovni loňského kroužku v pondělí od 16:00 h. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání slabší plavci starší PÁ 16

PÁ 16:00-17:00

Věk 7-12

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na SLABŠÍ PLAVCE, kteří nemají správné plav. návyky a potřebují pracovat na technice. Plavání bude zaměřeno na všechny plavecký styly. Pro zdokonalování techniky se budou využívat různé plavecké pomůcky, které usnadní zvládnutí. Na děti čeká kromě plavání také spousta zábavy a soutěží. Kroužek odpovídá úrovni loňského kroužku v pondělí od 18:00. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání slabší plavci starší PO 17

PO 17:00-18:00

Věk 8-14

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Volno

Kroužek je zaměřen na SLABŠÍ PLAVCE, kteří nemají správné plav. návyky a potřebují pracovat na technice. Plavání bude zaměřeno na všechny plavecký styly. Pro zdokonalování techniky se budou využívat různé plavecké pomůcky, které usnadní zvládnutí. Na děti čeká kromě plavání také spousta zábavy a soutěží. Kroužek odpovídá úrovni loňského kroužku v pondělí od 18:00. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání slabší plavci ÚT 15:30

ÚT 15:30-16:30

Věk 6-10

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Poslední 2 místa

Kroužek je zaměřen na slabší plavce, kteří již mají alespoň malé základy a zkušenosti s plaváním. V hodině plavání budou děti používat plavecké pomůcky, které jim pomohou ke zvládnutí všech plaveckých způsobů. Během roku na děti čeká spousta her, soutěží a další zábavných věcí, díky kterým si budou osvojovat snadněji přístup k vodě. Kroužek odpovídá úrovni loňského kroužku v pondělí od 16:00. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání zdokonalovací PÁ 16

PÁ 16:00-17:00

Věk 8-13

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Poslední 4 místa

Kroužek je zaměřen na plavce a slabší plavce, kteří chtějí zdokonalovat své dovednosti. Během roku na děti čeká spousta her, soutěží a další zábavných věcí, díky kterým si budou osvojovat snadněji přístup k vodě. V hodině plavání budou děti používat plavecké pomůcky, které jim pomohou ke zvládnutí všech plaveckých způsobů. Kroužek odpovídá úrovni loňského kroužku v pátek od 16:00 h. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání zdokonalovací PÁ 17

PÁ 17:00-18:00

Věk 10-15

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Poslední 2 místa

Kroužek je zaměřen na PLAVCE, kteří si chtějí zdokonalit svůj plavecký styl. Plavání bude zaměřeno na všechny plavecký styly. Pro zdokonalování techniky se budou využívat různé plavecké pomůcky, které usnadní zvládnutí. Na děti čeká kromě plavání také spousta zábavy a soutěží. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání zdokonalovací PO 17

PO 17:00-18:00

Věk 8-13

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na PLAVCE, kteří si chtějí zdokonalit svůj plavecký styl. Plavání bude zaměřeno na všechny plavecký styly. Pro zdokonalování techniky se budou využívat různé plavecké pomůcky, které usnadní zvládnutí. Na děti čeká kromě plavání také spousta zábavy a soutěží. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání zdokonalovací PO 18

PO 18:00-19:00

Věk 8-13

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Poslední 3 místa

Kroužek je zaměřen na plavce a slabší plavce, kteří chtějí zdokonalovat své dovednosti. Během roku na děti čeká spousta her, soutěží a další zábavných věcí, díky kterým si budou osvojovat snadněji přístup k vodě. V hodině plavání budou děti používat plavecké pomůcky, které jim pomohou ke zvládnutí všech plaveckých způsobů. Kroužek odpovídá úrovni loňského kroužku v pondělí od 17:00 h. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání zdokonalovací ST 18

ST 18:00-19:00

Věk 8-13

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Poslední místo!

Kroužek je zaměřen na plavce, kteří si chtějí zdokonalit svůj plavecký styl. Plavání bude zaměřeno na všechny plavecký styly. Pro zdokonalování techniky se budou využívat různé plavecké pomůcky, které usnadní zvládnutí. Na děti čeká kromě plavání také spousta zábavy a soutěží. Kroužek odpovídá úrovni loňského kroužku ve středu od 18:00 h. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání zdokonalovací ÚT 16:30

ÚT 16:30-17:30

Věk 9-13

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na PLAVCE, kteří si chtějí zdokonalit svůj plavecký styl. Plavání bude zaměřeno na všechny plavecký styly. Pro zdokonalování techniky se budou využívat různé plavecké pomůcky, které usnadní zvládnutí. Na děti čeká kromě plavání také spousta zábavy a soutěží. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

RC auta Mini-Z závodníci

PO 18:00-19:00

Věk 7-99

540 Kč / pololetí

DDM, budova A

Poslední 3 místa

Jezdění s rádiem řízenými modely v měřítku 1/28 na závodní dráze s měřením času a vyhodnocováním pořadí, základní údržba modelů, pro zájemce účast na závodech Českého poháru Mini-Z, závodníci provádí i tuning, přestavbu a seřizování modelů.

RC auta Mini-Z pokročilí

PO 17:00-18:00

Věk 7-99

540 Kč / pololetí

DDM, budova A

Poslední 2 místa

Jezdění s rádiem řízenými modely v měřítku 1/28 na závodní dráze s měřením času a vyhodnocováním pořadí, základní údržba modelů, pro zájemce účast na závodech Českého poháru Mini-Z, závodníci provádí i tuning, přestavbu a seřizování modelů.

RC auta Mini-Z začátečníci

PO 16:00-17:00

Věk 7-99

540 Kč / pololetí

DDM, budova A

Přijímáme náhradníky

Jezdění s rádiem řízenými modely v měřítku 1/28 na závodní dráze s měřením času a vyhodnocováním pořadí, základní údržba modelů, pro zájemce účast na závodech Českého poháru Mini-Z, závodníci provádí i tuning, přestavbu a seřizování modelů.

Robotika ST lichý

ST 15:00-17:00

Věk 13-15

540 Kč / pololetí

SPŠ Klatovy

Poslední 4 místa

. naučit základním znalostem z oblasti programování a robotiky, . jednoduché úlohy na robotech mBot, . aplikace a hry v jazyce Scratch, . umožnit rozvoj tvořivosti, představivosti, fantazie,

Rybáři pokročilí ÚT liché

ÚT 15:30-17:30

Věk 6-18

450 Kč / pololetí

DDM, budova E

Volno

Kroužek, který má za cíl naučit děti základní způsoby rybolovu, poznávání našich druhů ryb a chování u vody v souladu s rybářským řádem.

Rybáři začátečníci ÚT sudé

ÚT 15:30-17:30

Věk 6-18

450 Kč / pololetí

DDM, budova E

Poslední 2 místa

Kroužek, který má za cíl naučit děti základní způsoby rybolovu, poznávání našich druhů ryb a chování u vody v souladu s rybářským řádem.

Řemesla PO

PO 15:30-17:30

Věk 10-15

720 Kč / pololetí

DDM, budova E

Volno

Dítě se naučí základním znalostem a dovednostem v řemeslném oboru. Jednotlivá řemesla jsou rozdělena do měsíčních bloků - keramika, drátování, šperkařství, textilní tvorba, práce se sklem, přírodní materiály. Děti získají pozitivní vztah k umění a řemeslu.

Sálová kopaná ÚT

ÚT 15:00-16:00

Věk 7-15

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Přijímáme náhradníky

Členové kroužku pronikají do fotbalových pravidel, pracují na své fyzické kondici a hodinu mají rozčleněnou na rozcvičení, individuální tréninkovou část fotbalových dovedností a nácvik herních kombinací. Věnujeme se přesnosti a zpracování přihrávky, obranné a útočné hře, předvídání hry a přehledu na hřišti. Vedení k samostatnosti, podpora soutěživosti, fair play hra a emoční vypětí při zápasech je nedílnou součástí zvládnutí sportovního chování.

Společenský soutěžní tanec PÁ

PÁ 17:00-19:00

Věk 11-18

630 Kč / pololetí

taneční sál Koldinova 850 (areál Fox Interier)

Volno

Kroužek je určen primárně pro již soutěžní páry od 11 let. Kromě techniky, figur a rytmiky standardních (waltz, tango, valčík, slowfox, quickstep) a latinskoamerických (samba, cha-cha, rumba, paso-doble, jive) tanců výuka zahrnuje i nezbytnou taneční průpravu, rozvoj pohybové kultury těla, jeho flexibility a koordinace a základy baletu. Připravujeme naše páry i na soutěže v juniorských formacích. Pravidelné tréninky probíhají 2x týdně; v předsoutěžním období jsou přidávány další mimořádné lekce a soustředění.

Společenský soutěžní tanec ST

ST 17:15-19:15

Věk 11-18

630 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Volno

Kroužek je určen primárně pro již soutěžní páry od 11 let. Kromě techniky, figur a rytmiky standardních (waltz, tango, valčík, slowfox, quickstep) a latinskoamerických (samba, cha-cha, rumba, paso-doble, jive) tanců výuka zahrnuje i nezbytnou taneční průpravu, rozvoj pohybové kultury těla, jeho flexibility a koordinace a základy baletu. Připravujeme naše páry i na soutěže v juniorských formacích. Pravidelné tréninky probíhají 2x týdně; v předsoutěžním období jsou přidávány další mimořádné lekce a soustředění.

Společenský tanec přípravka Pá

PÁ 16:00-17:00

Věk 7-11

540 Kč / pololetí

taneční sál Koldinova 850 (areál Fox Interier)

Poslední 4 místa

Kroužek je určen pro školáky od 7 let jako taneční přípravka. Je zaměřen na základní taneční průpravu, rozvoj pohybové kultury těla, jeho flexibility a koordinace. Děti si již osvojí základní kroky společenských tanců standardních (waltz, valčík, tango, quickstep) a latinskoamerických (samba, cha-cha, rumba, jive). Dále je také připravíme na párové tance či juniorské formace. Taneční partner(ka) výhodou.

Sporťák PO

PO 14:00-15:00

Věk 6-15

540 Kč / pololetí

SPŠ Klatovy

Volno

Kroužek pro aktivní holky i kluky, kterým jsou blízké nejrůznější druhy sportu. Společně si osvojíme pravidla několika kolektivních sportů, která si budeme často opakovat v praxi (házená, florbal, vybíjená, sálový fotbal, přehazovaná, baseball, aj.). Získáme cit pro kolektivní i individuální hry. Mimo jiné se věnujeme také posilovacím cvikům, umění aktivního odpočinku při týmových výzvách nebo také sportovním logickým hrám.

Sportovní gymnastika PO

PO 16:30-19:00

Věk 5-15

630 Kč / pololetí

Tělocvična ZŠ Plánická (Vodojem)

Obsazeno

Prvky, cviky, skoky sportovní gymnastiky, cvičí se na gymnastickém nářadí - prostná, přeskok, hrazda, bradla, kladina, lavička Stávající členové 1. schůzka v pondělí 12. 9. v 16:30 h. v hale na Vodojemu. !!! Noví členové 1. schůzka ve čtvrtek 15. 9. v 16:30 h. v hale na Vodojemu!!!

Sportovní gymnastika PO

PO 16:30-19:00

Věk 5-15

630 Kč / pololetí

Tělocvična ZŠ Plánická (Vodojem)

Obsazeno

Prvky, cviky, skoky sportovní gymnastiky, cvičí se na gymnastickém nářadí - prostná, přeskok, hrazda, bradla, kladina, lavička Stávající členové 1. schůzka v pondělí 12. 9. v 16:30 h. v hale na Vodojemu. !!! Noví členové 1. schůzka ve čtvrtek 15. 9. v 16:30 h. v hale na Vodojemu!!!

Stolní tenis pokročilí ÚT

ÚT 17:00-18:00

Věk 13-19

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Poslední místo!

Pokročilí zvládají kromě základních úderů herní taktiku a jsou schopni předvídat hru. Prohlubují si sportovní dovednosti v pohybové technice - práce nohou a rukou, rotace trupu a pánve. Zvládají obrannou i útočnou hru a své nabyté dovednosti dokáží zúročit při vzájemných zápasech ve dvouhrách i čtyřhrách. Rovněž pracujeme na fyzické a psychické kondici hráčů a soudržnosti kolektivu, neboť i ten nejlepší musí umět prohrávat v duchu fair play hry

Stolní tenis začátečníci ÚT

ÚT 16:00-17:00

Věk 6-12

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Přijímáme náhradníky

Hlavní náplní tohoto kroužku je zvládnutí základních pravidel a úderů stolního tenisu: podání, bekhend, forhend. Stolní tenis je komplexní sport, který rozvíjí jak tělesnou, tak psychickou kondici, jelikož vyžaduje kromě pohybu také správnou taktiku a schopnost soustředit se. Děti trénují základní údery při dvouhrách. Tréninku vytrvalosti, pohyblivosti a koordinaci pohybu se věnujeme při obíhačkách, kdy děti zábavnou a pestrou formou zároveň zlepší svou fyzickou kondici a pohybové dovednosti.

Taneční skupina Delfíňátka ST

ST 15:00-16:00

Věk 3-4

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Přijímáme náhradníky

Tento taneční kroužek je určen všem dětem od 2,5 - 4 let věku, které mají rády pohyb a je jim blízká hudba. Děti tančí samy bez rodičů. Důraz je kladen na rozvíjení fantazie, imaginace a přirozeného ladného pohybu, podpora přátelského kolektivu, improvizace, osvojení základů moderního, klasického a lidového tance, podpora správného držení těla, rozeznávání rytmů a dynamiky, citu pro hudbu. To vše předvedeme při tanečním vystoupení.

Taneční skupina Delfínci ST

ST 16:00-17:00

Věk 3-6

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Přijímáme náhradníky

Tento taneční kroužek je určen všem dětem od 3 - 6let věku, které mají rády pohyb a je jim blízká hudba. Děti tančí samy bez rodičů. Důraz je kladen na rozvíjení fantazie, imaginace a přirozeného ladného pohybu, podpora přátelského kolektivu, improvizace, osvojení základů moderního, klasického a lidového tance, podpora správného držení těla, rozeznávání rytmů a dynamiky, citu pro hudbu. To vše pak předvedeme při několika tanečních vystoupeních a soutěži.

Taneční skupina Delfíni ST

ST 13:00-14:00

Věk 4-8

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Obsazeno

Tento taneční kroužek je určen všem dětem od 4-8 let věku, které mají rády pohyb a je jim blízká hudba. Děti tančí již samy bez rodičů. Důraz je kladen na rozvíjení fantazie, imaginace a přirozeného ladného pohybu, podpora přátelského kolektivu, improvizace, osvojení základů moderního, klasického a lidového tance, podpora správného držení těla, rozeznávání rytmů a dynamiky, citu pro hudbu. To vše pak předvedeme při několika tanečních vystoupeních a soutěži.

Trosečník - přežití v přírodě ČT

ČT 15:00-16:00

Věk 8-15

450 Kč / pololetí

DDM, budova E

Volno

Trosečnický kroužek je založen na všestranných dovednostech, které budou muset děti plnit nebo se je učit. Určitě nebude chybět spolupráce, improvizace a zapojení vlastních nápadů dětí. Na děti čeká spousta zábavy, vyrábění, výzev, úkolů a samozřejmě i srandy. Trosečníci se budou učit, jak se správně starat o naši planetu a jak jí pomáhat. Samozřejmě jedním z hlavních témat bude i přežití v přírodě.

TS Destiny mažoretky PO

PO 17:00-18:00

Věk 4-10

540 Kč / pololetí

Tělocvična Gymnázia Klatovy

Poslední 3 místa

Na kroužku mažoretky se učí děti správnou techniku pochodového kroku, twirling (práce s náčiním baton - hůlka), základy taneční, pohybové a gymnastické průpravy. Všechny získané dovednosti jsou spojeny v taneční choreografii na moderní hudbu.

TS Destiny parketovky pokročilí Pá

PÁ 16:00-18:00

Věk 9-15

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Poslední 4 místa

Děti se naučí znát správné držení těla na místě i v pohybu, reagovat na tempo a jeho změny, korigovat držení těla při provádění jednotlivých cviků a spolupracovat s ostatními tanečníky. Osvojíme si náročnější obraty a skoky, přidáme průpravná cvičení pro otočky. Budeme pracovat s dynamikou a uvolněním. Cílem je nacvičit choreografii na závěrečné vystoupení.

TS Destiny parketovky začátečníci Pá

PÁ 15:00-16:00

Věk 5-8

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Volno

Děti se naučí znát správné držení těla na místě i v pohybu, reagovat na tempo a jeho změny, korigovat držení těla při provádění jednotlivých cviků a spolupracovat s ostatními tanečníky. Cílem je nacvičit choreografii na závěrečné vystoupení.

TS Destiny Pom-pom začátečník ČT

ČT 16:00-17:00

Věk 5-7

540 Kč / pololetí

Tělocvična Gymnázia Klatovy

Obsazeno

Tanec s náčiním pom-pom patří mezi energetický a týmový druh sportu. Na hodinách se děti učí techniky různých druhů tanců s využitím pompomů (třásní). Důležitou součástí je gymnastická a pohybová průprava. Kroužek je určen pro začátečníky. Cílem je dětem představit základní taneční techniky a správné taneční návyky, získají správné držení těla, zlepší svojí koordinaci, rovnováhu, pohyblivost a pružnost těla. Naučí se zapojovat do kolektivu, rozvíjet svojí fantazii, paměť, hudební a prostorové cítění.

TS Destiny tanec pom-pom ČT

ČT 17:00-18:00

Věk 7-11

540 Kč / pololetí

Tělocvična Gymnázia Klatovy

Poslední místo!

Tanec s náčiním pom-pom patří mezi energetický a týmový druh sportu. Na hodinách se děti naučí nové taneční techniky, orientaci v prostoru, práci s rytmikou a tempem. Poznají specifika různých druhů tance, naučí se prezentovat získané dovednosti a zkušenosti, komunikovat a pracovat ve skupině, lépe vyjadřovat své pocity a zdokonalují ladnost a držení těla. Důležitou součástí je gymnastická a pohybová průprava. S nacvičenou taneční choreografií vystupují na soutěžích, různých společenských, kulturních a sportovních akcích.

TS Destiny tanec pom-pom ČT

ČT 18:00-19:00

Věk 12-16

540 Kč / pololetí

Tělocvična Gymnázia Klatovy

Obsazeno

Tanec s náčiním pom-pom patří mezi energetický a týmový druh sportu. Na hodinách se děti naučí nové taneční techniky, orientaci v prostoru, práci s rytmikou a tempem. Poznají specifika různých druhů tance, naučí se prezentovat získané dovednosti a zkušenosti, komunikovat a pracovat ve skupině, lépe vyjadřovat své pocity a zdokonalují ladnost a držení těla. Důležitou součástí je gymnastická a pohybová průprava. S nacvičenou taneční choreografií vystupují na soutěžích, různých společenských, kulturních a sportovních akcích.

TS Destiny twirling PO

PO 18:00-19:00

Věk 4-10

540 Kč / pololetí

Tělocvična Gymnázia Klatovy

Obsazeno

Na kroužku se učí děti správnou techniku twirling - práce s náčiním baton - hůlka, základy taneční, pohybové a gymnastické průpravy. Všechny získané dovednosti jsou spojeny v taneční choreografii na moderní hudbu. Určeno pro členy kroužku mažoretky.

TS Destiny- gymnastická průprava ÚT

ÚT 18:00-19:00

Věk 5-13

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Obsazeno

Určeno výhradně pro děti, které navštěvují kroužky Pom-pom a chtějí se v tomto směru zdokonalit. Děti získají potřebnou flexibilitu a rozsah, zpevní a posílí tělo, naučí se základní i pokročilou akrobacii - kotoul, rondat, arab, přemet, atd. Toto není kroužek moderní ani sportovní gymnastiky, ale výhradně příprava pro členy kroužku pom pom.

TS Kamon - show dance pokročilí ST

ST 14:30-16:00

Věk 9-15

630 Kč / pololetí

Tělocvična SPŠ Klatovy

Volno

Taneční skupina Kamon je určena pro všechny aktivní nadšence nejrůznějších tanečních stylů. Učíme se správné posloupnosti rozcvičování, protahování i posilování. Zdokonalujeme se v technice správného držení těla na místě i v pohybu, dýchání, základních i pokročilých krokových variací, gymnastických a akrobatických prvcích a citu pro rytmus. Společně vytváříme tematické choreografie, které prezentujeme na soutěžích a vystoupeních. Společně se potkáváme nejen na pravidelných tréninzích, ale také na mimořádných soustředěních, soutěžích i vystoupeních. TS Kamon se na všechny moc těší!

TS Kamon - show dance začátečníci PO

PO 15:00-16:30

Věk 6-8

630 Kč / pololetí

SPŠ Klatovy

Volno

Taneční skupina Kamon je určena pro všechny aktivní nadšence nejrůznějších tanečních stylů. Učíme se správné posloupnosti rozcvičování, protahování i posilování. Zdokonalujeme se v technice správného držení těla na místě i v pohybu, dýchání, základních i pokročilých krokových variací, gymnastických a akrobatických prvcích a citu pro rytmus. Společně vytváříme tematické choreografie, které prezentujeme na soutěžích a vystoupeních. Společně se potkáváme nejen na pravidelných tréninzích, ale také na mimořádných soustředěních, soutěžích i vystoupeních. TS Kamon se na všechny moc těší!

TS Kamon - taneční přípravka PO

PO 13:00-14:00

Věk 3-5

540 Kč / pololetí

SPŠ Klatovy

Poslední 4 místa

Taneční přípravka je určena pro všechny budoucí tanečnice a tanečníky. Naučíme se několik tanečních choreografií, říkanek a básniček doprovázené pohyby celého těla, kterými si osvojíme cit pro rytmus. Zaměříme se na správné držení těla a jeho pružnosti, základní taneční postoje a kroky. Věnovat se budeme i gymnastické průpravě s využitím nejrůznějších cvičebních pomůcek.

Vybíjená PO

PO 16:30-17:30

Věk 8-15

540 Kč / pololetí

SPŠ Klatovy

Volno

Kroužek pro aktivní holky i kluky, kterým je blízký aktivní sport. Společně si osvojíme pravidla několika kolektivních míčových sportů. Tento kroužek je zaměřený zejména na vybíjenou v jejích nejrůznějších variantách a formách. Učíme se základům techniky přihrávání míče, míření na statický i pohyblivý cíl a samotné hře, při které se řídíme kolektivní "fair play" hrou.

Výtvarné techniky, keramika I ST

ST 13:30-15:30

Věk 7-9

720 Kč / pololetí

DDM, budova E

Volno

V tomto kroužku se pravidelné po 14 dnech střídá výtvarka s keramikou. Vhodné pro děti, které mají rády obě činnosti. výtvarná část - kresba a malba různou výtvarnou technikou jako je tempera, vodovky, suchý pastel, olejový pastel, aqvarelové barvy, anilinky, voskovky, tužka.. Seznámí se s technikou koláže, s grafickými technikami. Budou tvořit 3D objekty z papíru a různých materiálů jako je textil, karton, drát.Tvoření dle fantazie i podle předlohy. keramická část - práce z volné ruky a z něj jednoduchý výrobek. Spojování, válení, konstrukce, modelování z keramické hlíny. Povrchová úprava pomocí glazur, engob, barvítek, sklíček a kysličníků kovů.

Výtvarné techniky, keramika I ÚT 13:30

ÚT 13:30-15:30

Věk 6-8

720 Kč / pololetí

DDM, budova E

Volno

V tomto kroužku se pravidelné po 14 dnech střídá výtvarka s keramikou. Vhodné pro děti, které mají rády obě činnosti. výtvarná část - kresba a malba různou výtvarnou technikou jako je tempera, vodovky, suchý pastel, olejový pastel, aqvarelové barvy, anilinky, voskovky, tužka.. Seznámí se s technikou koláže, s grafickými technikami. Budou tvořit 3D objekty z papíru a různých materiálů jako je textil, karton, drát.Tvoření dle fantazie i podle předlohy. keramická část - práce z volné ruky a z něj jednoduchý výrobek. Spojování, válení, konstrukce, modelování z keramické hlíny. Povrchová úprava pomocí glazur, engob, barvítek, sklíček a kysličníků kovů.

Výtvarné techniky, keramika I ÚT 15:30

ÚT 15:30-17:30

Věk 7-10

720 Kč / pololetí

DDM, budova E

Volno

V tomto kroužku se pravidelné po 14 dnech střídá výtvarka s keramikou. Vhodné pro děti, které mají rády obě činnosti. výtvarná část - kresba a malba různou výtvarnou technikou jako je tempera, vodovky, suchý pastel, olejový pastel, aqvarelové barvy, anilinky, voskovky, tužka.. Seznámí se s technikou koláže, s grafickými technikami. Budou tvořit 3D objekty z papíru a různých materiálů jako je textil, karton, drát.Tvoření dle fantazie i podle předlohy. keramická část - práce z volné ruky a z něj jednoduchý výrobek. Spojování, válení, konstrukce, modelování z keramické hlíny. Povrchová úprava pomocí glazur, engob, barvítek, sklíček a kysličníků kovů.

Výtvarné techniky, keramika II ST

ST 13:30-15:30

Věk 10-12

720 Kč / pololetí

DDM, budova E

Volno

V tomto kroužku se pravidelné po 14 dnech střídá výtvarka s keramikou. Vhodné pro děti, které mají rády obě činnosti. Několikrát do roka výroba šperku. výtvarná část - kresba a malba různou výtvarnou technikou jako je tempera, vodovky, suchý pastel, olejový pastel, aqvarelové barvy, anilinky, voskovky, tužka.. Seznámí se s technikou koláže, s grafickými technikami. Budou tvořit 3D objekty z papíru a různých materiálů jako je textil, karton, drát.Tvoření dle fantazie i podle předlohy. keramická část - práce z volné ruky a z něj jednoduchý výrobek. Spojování, válení, konstrukce, modelování z keramické hlíny. Povrchová úprava pomocí glazur, engob, barvítek, sklíček a kysličníků kovů. šperk - výroba jednoduchých šperků z korálků, drátu, látky, papíru, provázku. Použití různých technik.

Výtvarné techniky, keramika II ÚT 13:30

ÚT 13:30-15:30

Věk 8-10

720 Kč / pololetí

DDM, budova E

Volno

V tomto kroužku se pravidelné po 14 dnech střídá výtvarka s keramikou. Vhodné pro děti, které mají rády obě činnosti. výtvarná část - kresba a malba různou výtvarnou technikou jako je tempera, vodovky, suchý pastel, olejový pastel, aqvarelové barvy, anilinky, voskovky, tužka.. Seznámí se s technikou koláže, s grafickými technikami. Budou tvořit 3D objekty z papíru a různých materiálů jako je textil, karton, drát.Tvoření dle fantazie i podle předlohy. keramická část - práce z volné ruky a z něj jednoduchý výrobek. Spojování, válení, konstrukce, modelování z keramické hlíny. Povrchová úprava pomocí glazur, engob, barvítek, sklíček a kysličníků kovů.

Výtvarné techniky, keramika II ÚT 15:30

ÚT 15:30-17:30

Věk 11-15

720 Kč / pololetí

DDM, budova E

Volno

V tomto kroužku se pravidelné po 14 dnech střídá výtvarka s keramikou. Vhodné pro děti, které mají rády obě činnosti. výtvarná část - kresba a malba různou výtvarnou technikou jako je tempera, vodovky, suchý pastel, olejový pastel, aqvarelové barvy, anilinky, voskovky, tužka.. Seznámí se s technikou koláže, s grafickými technikami. Budou tvořit 3D objekty z papíru a různých materiálů jako je textil, karton, drát.Tvoření dle fantazie i podle předlohy. keramická část - práce z volné ruky a z něj jednoduchý výrobek. Spojování, válení, konstrukce, modelování z keramické hlíny. Povrchová úprava pomocí glazur, engob, barvítek, sklíček a kysličníků kovů.

Výtvarné techniky,příprava na um.školy P

PÁ 14:30-16:30

Věk 10-18

720 Kč / pololetí

DDM, budova E

Poslední 2 místa

Souběžně běží dva kroužky výtvarný a příprava na umělecké školy. Výtvarně keramický kroužek - kresba a malba různou výtvarnou technikou - tempera, suchý pastel, olejový pastel, anilinky, aqvarelové barvy, vodovky. koláž, 3D tvorba, grafické techniky. Tvoření dle fantazie i podle zadání. V tomto kroužku se děti seznámí i s prací s keramickou hlínou, ale pouze okrajově. Kroužek je vhodný pro děti, které se chtějí věnovat více výtvarným činnostem. Příprava na umělecké školy - kroužek je vhodný nejen jako příprava na talentové zkoušky, ale najdou se zde všichni, kteří si chtějí prohloubit svůj zájem o klasickou výtvarnou výchovu jako je kresba a malba zátiší, kresba figury podle živého modelu, základy perspektivy, stínování. Naučí se kreslit na stojanu klasickými výtvarnými materiály jako je rudka, uhel, tužka, tempera. Dle potřeb dětí, s ohledem na výběr školy, lze domluvit konkrétní činnost, které se budeme více věnovat.

Základní výtvarné techniky PÁ

PÁ 13:30-14:30

Věk 5-7

540 Kč / pololetí

DDM, budova E

Přijímáme náhradníky

Dítě se naučí základním výtvarným technikám - kresba, malba, naučí se správně držet štětec, používat a míchat barvy, zvládne kresbu podle předlohy, naučí se stříhat a lepit. Rozvoj motoriky, práce v kolektivu, příprava na školní docházku.

Základní výtvarné techniky PO

PO 13:00-14:30

Věk 5-7

630 Kč / pololetí

DDM, budova E

Obsazeno

Dítě se naučí základním výtvarným technikám - kresba, malba, naučí se správně držet štětec, používat a míchat barvy, zvládne kresbu podle předlohy, naučí se stříhat a lepit. Rozvoj motoriky, práce v kolektivu, příprava na školní docházku.

Základní výtvarné techniky PO II

PO 14:30-16:00

Věk 5-7

630 Kč / pololetí

DDM, budova E

Přijímáme náhradníky

Dítě se naučí základním výtvarným technikám - kresba, malba, naučí se správně držet štětec, používat a míchat barvy, zvládne kresbu podle předlohy, naučí se stříhat a lepit. Rozvoj motoriky, práce v kolektivu, příprava na školní docházku.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.