Kroužky 2023/2024

Počet nalezených kroužků: 137

(Chytrá) Hlavička ST

ST 14:30-15:30

Věk 5-10

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Volno

Kroužek je určen pro děti od 1. třídy. Děti si budou rozvíjet logické myšlení formou hry a aktivitmi jako jsou osmisměrky, křížovky, piškvorky, rébusy, hlavolamy ….

Aerobik ČT

ČT 17:00-18:00

Věk 10-18

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Volno

Různé druhy cvičení - aerobik, step aerobik, jóga, kalanetika, posilování (gumy, činky, kmitací tyče), bossu, trampolíny, klouzavé disky, overbally, gymbally, strečink. Cvičení se střídá, občas proběhne volná hodina, kde se hrají různé kolektivní pohybové hry.

Angličtina - konverzace ČT

ČT 17:00-18:00

Věk 14-25

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Volno

Kroužek je primárně určen pro děti se zájmem o rozšíření znalostí jazyka v oblasti mluvy. Angličtina se zaměřením na konverzaci a použití v praxi, výuka zábavnou formou na podporu rozmluvení dětí v cizím jazyce. Ukotvení gramatiky probírané ve škole je součástí kroužku.

Angličtina pro čtvrťáky PO

PO 16:00-17:00

Věk 9-10

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Poslední 2 místa

Kroužek je určen prioritně pro děti se zájmem o cizí jazyk, se kterým mají již předchozí zkušenost ze školy. Úkolem kroužku je navázat na předchozí znalosti ze ZŠ a dále rozvíjet všechny jazykové dovednosti.Cílem kurzu je zdokonalení se, zažití si cizího jazyka a jeho využití smysluplným způsobem v praxi. Součástí výuky je rozšiřování slovní zásoby, tvorba vět, pravidelná cvičení k uvolnění komunikace, různé větné vzory pro každodenní komunikaci a fráze. Klademe důraz na MLUVENÍ a praktické použití. Vyučujeme pomocí her a zábavných aktivit, bez učebnice, jen s pracovními listy. Malé skupinky poskytují individuální přístup ke každému dítěti.

Angličtina pro druháky ČT

ČT 15:00-16:00

Věk 7-8

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Přijímáme náhradníky

Kroužek je primárně určen pro děti se zájmem o cizí jazyk, se kterým mohou mít již předchozí zkušenost. Úkolem kroužku je navázat na předchozí znalosti a dále seznamovat děti hravou formou se základy anglického jazyka. Zejména rozšiřovat slovní zásobu, zlepšovat výslovnost základních slovíček a jednoduchých vět. K osvojování jazyka touto formou slouží zpěv anglických písniček, tanec, kreslení, poslech, opakování a mnoho dalších hravých aktivit.

Angličtina pro páťáky ČT

ČT 14:30-15:30

Věk 10-11

450 Kč / pololetí

budova 2, učebna boční vchod

Přijímáme náhradníky

Kroužek je primárně určen pro děti se zájmem o cizí jazyk, se kterým mají již předchozí zkušenost. Úkolem kroužku je navázat na předchozí znalosti a dále seznamovat děti hravou formou se základy anglického jazyka. Zejména rozšiřovat slovní zásobu, zlepšovat výslovnost základních slovíček a jednoduchých vět. K osvojování jazyka touto formou slouží zpěv anglických písniček, tanec, kreslení, poslech, opakování a mnoho dalších hravých aktivit.

Angličtina pro prvňáky PO

PO 15:00-16:00

Věk 6-7

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Volno

Kroužek je primárně určen pro děti se zájmem o cizí jazyk, se kterým mohou mít již předchozí zkušenost. Úkolem kroužku je navázat na předchozí znalosti a dále seznamovat děti hravou formou se základy anglického jazyka. Zejména rozšiřovat slovní zásobu, zlepšovat výslovnost základních slovíček a jednoduchých vět. K osvojování jazyka touto formou slouží zpěv anglických písniček, tanec, kreslení, poslech, opakování a mnoho dalších hravých aktivit.

Angličtina pro předškoláky I PO

PO 13:00-14:00

Věk 5-6

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Obsazeno

Úkolem kroužku je seznámit děti hravou formou se základy anglického jazyka, osvojit si výslovnost základních slovíček a jednoduchých vět. K osvojování jazyka touto formou slouží zpěv anglických písniček, tanec, kreslení, poslech, opakování a mnoho dalších hravých aktivit s využitím rozmanitých učebních pomůcek. Kroužek je určen výhradně pro předškoláky.

Angličtina pro předškoláky II PO

PO 14:00-15:00

Věk 5-6

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Přijímáme náhradníky

Úkolem kroužku je seznámit děti hravou formou se základy anglického jazyka, osvojit si výslovnost základních slovíček a jednoduchých vět. K osvojování jazyka touto formou slouží zpěv anglických písniček, tanec, kreslení, poslech, opakování a mnoho dalších hravých aktivit s využitím rozmanitých učebních pomůcek. Kroužek je určen výhradně pro předškoláky.

Angličtina pro šesťáky a sedmáky ČT

ČT 16:00-17:00

Věk 11-13

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Poslední 4 místa

Kroužek je primárně určen pro děti se zájmem o rozšíření znalostí jazyka v oblasti mluvy. Angličtina se zaměřením na konverzaci a použití v praxi, výuka zábavnou formou na podporu rozmluvení dětí v cizím jazyce. Ukotvení gramatiky probírané ve škole je součástí kroužku.

Angličtina pro třeťáky ČT

ČT 13:30-14:30

Věk 8-9

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Volno

Kroužek je primárně určen pro děti se zájmem o cizí jazyk, se kterým se již setkávají i ve škole. Úkolem kroužku je navázat na získávané znalosti a dále seznamovat děti hravou formou se základy anglického jazyka. Zejména rozšiřovat slovní zásobu, zlepšovat výslovnost základních slovíček a jednoduchých vět. K osvojování jazyka touto formou slouží zpěv anglických písniček, tanec, kreslení, poslech, opakování a mnoho dalších hravých aktivit.

Baby klub I PÁ 9:30

PÁ 09:30-10:30

Věk 1-4

DDM, budova 1

Přijímáme náhradníky

Baby klub je vhodný pro děti od 1 roku. Doporučujeme maminkám i tatínkům na mateřské dovolené, kteří hledají vhodnou aktivitu pro sebe a svoje dítě a chtějí zůstat v kontaktu se světem. V připravovaných měsíčních programech je kladen důraz na rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných, výchovných a herních aktivit. Možnost přijetí během celého školního roku.

Baby klub II PÁ 10:30

PÁ 10:30-11:30

Věk 1-4

DDM, budova 1

Přijímáme náhradníky

Baby klub je vhodný pro děti od 1 roku. Doporučujeme maminkám i tatínkům na mateřské dovolené, kteří hledají vhodnou aktivitu pro sebe a svoje dítě a chtějí zůstat v kontaktu se světem. V připravovaných měsíčních programech je kladen důraz na rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných, výchovných a herních aktivit. Možnost přijetí během celého školního roku.

Bylinkář ST

ST 14:00-15:30

Věk 8-15

540 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Poslední 4 místa

Sbírání bylin, semínek a plodů přírody, které se naučíme rozeznat, natrhat a následně správně zpracovat tak, abychom je využili vždy co nejlépe. Budeme tvořit herbář, bylinkové čajové směsi, výluhy, tinktury, maceráty, krémy, sirupy a nejen to. Povíme si o starých pověrách spojených s konkrétními bylinami a o způsobech, jakými ovlivňovaly životy našich předků. Pracovat budeme i s bylinkovým záhonkem, který máme na dvoře, budeme často venku v přírodě a rytmus roku a ročních období nám bude udávat směr.

Cvičení pro radost PO

PO 15:00-16:00

Věk 2-4

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Poslední 3 místa

Tělesně - pohybový kroužek pro děti ve věku 2 - 4 roky bez doprovodu rodičů. Děti si v tomto věku rády osvojují nové druhy pohybu, rády chodí, běhají, překonávají malé i větší překážky, proto se soustředíme na rozvíjení především hrubé motoriky přirozeným způsobem. Cvičíme s rozmanitými pomůckami - míčky, overbaly, padák, lavičky, kroužky, hopsadla. Náplní kroužku jsou oblíbené opičí dráhy, při kterých děti rozvíjí základní pohybové dovednosti. Poznávat barvičky, části těla, tvary, zvířátka se naučíme při reakčních hrách. Cílem kroužku je, aby se děti při pohybu bavily.

Cvičeníčko PO

PO 15:00-16:00

Věk 3-5

540 Kč / pololetí

SPŠ Klatovy

Volno

Kroužek určen pro všechny aktivní děti. Děti rozvíjí své motorické dovednosti na překážkových dráhách, při cvičení s náčiním a pomůckami a na hudební doprovod. Pro všechny samostatné děti (probíhá bez účasti rodičů).

Delfíňátka - tanečky ST

ST 15:00-16:00

Věk 2-4

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Přijímáme náhradníky

Tento taneční kroužek je určen všem dětem od 2,5 - 4 let věku, které mají rády pohyb a je jim blízká hudba. Děti tančí samy bez rodičů. Důraz je kladen na rozvíjení fantazie, imaginace a přirozeného ladného pohybu, podpora přátelského kolektivu, improvizace, osvojení základů moderního, klasického a lidového tance, podpora správného držení těla, rozeznávání rytmů a dynamiky, citu pro hudbu. To vše předvedeme při tanečním vystoupení.

Delfínci - tanečky ST

ST 16:00-17:00

Věk 4-6

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Přijímáme náhradníky

Tento taneční kroužek je určen všem dětem od 4 - 6let věku, které mají rády pohyb a je jim blízká hudba. Děti tančí samy bez rodičů. Důraz je kladen na rozvíjení fantazie, imaginace a přirozeného ladného pohybu, podpora přátelského kolektivu, improvizace, osvojení základů moderního, klasického a lidového tance, podpora správného držení těla, rozeznávání rytmů a dynamiky, citu pro hudbu. To vše pak předvedeme při několika tanečních vystoupeních a soutěži.

Delfíni - tanečky ST

ST 13:00-14:00

Věk 6-8

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Volno

Tento taneční kroužek je určen všem dětem od 6-8 let věku, které mají rády pohyb a je jim blízká hudba. Děti tančí již samy bez rodičů. Důraz je kladen na rozvíjení fantazie, imaginace a přirozeného ladného pohybu, podpora přátelského kolektivu, improvizace, osvojení základů moderního, klasického a lidového tance, podpora správného držení těla, rozeznávání rytmů a dynamiky, citu pro hudbu. To vše pak předvedeme při několika tanečních vystoupeních a soutěži.

Deskové hry s Mamutem ČT

ČT 17:15-18:45

Věk 9-16

540 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Volno

Na kroužku deskových her na děti čeká nespočet různých deskovek, které dětí znají, ale také spousta nových méně známých her. Záměrem kroužku bude zdokonalovat děti v kreativitě, strategickému myšlení, fair play a v neposlední řadě spolupráci. Na děti se těší vášnivý hráč deskových her Mamut. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Domácí paní ČT

ČT 15:30-17:30

Věk 10-18

720 Kč / pololetí

budova 2, učebna boční vchod

Poslední místo!

Kroužek je určen nejen pro děvčata, ale i zručné chlapce, kteří se zajímají o domácí práce - háčkování, pletení, vyšívání, šití i vaření. Také si vyzkoušíme různé techniky pro vytváření ozdob, dekorací a upomínkových předmětů - scrapbooking, cardmaking a další. Vyzkoušíme i další řemesla - drátkování, batiku, korálkování.

DUHA - Divadelní umění hravých amatérů ČT

ČT 16:00-18:00

Věk 7-19

630 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Poslední místo!

Tento kroužek je určen pro všechny, kteří mají rádi divadlo. Děti se na kroužku naučí podpořit kladný vztah k dramatizaci, divadlu, mluvenému slovu, rozvoji mluvních, řečových a rytmických dovedností, kladnému vztahu a důvěře k ostatním dětem, samostatnosti a správnému vyjadřování. Posílí zdravou sebedůvěru. Všechny své dovednosti pak předvedou na několika divadelních vystoupeních.

Elektrokroužek pokročilí ČT

ČT 15:30-16:30

Věk 12-18

540 Kč / pololetí

SPŠ Klatovy

Přijímáme náhradníky

Seznámení s elektronickými součástkami a způsobem jejich pájení a používání v elektronických obvodech (stavebnicích). Naučí se vyrobit vlastní plošný spoj. O přesunu účastníků ze začátečníků do pokročilých rozhoduje vedoucí kroužku na konci školního roku.

Elektrokroužek začátečníci ČT

ČT 14:30-15:30

Věk 10-18

540 Kč / pololetí

SPŠ Klatovy

Přijímáme náhradníky

Seznámení s elektronickými součástkami a způsobem jejich pájení a používání v elektronických obvodech (stavebnicích). Naučí se vyrobit vlastní plošný spoj.

Flétna 1 předškoláci PO

PO 13:30-14:30

Věk 5-6

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Poslední 4 místa

V rámci kroužku se děti zábavnou formou, pomocí her , obrázkových listů, příběhů, hádanek naučí základy hry na zobcovou flétnu, seznámí se také s trochou hudební teorie. V našich hodinách nechybí ani zpěv, hra na rytmické nástroje, pohyb na hudbu a hlavně pozitivní motivace a pochvala.

Flétna 1 školáci ST

ST 13:30-14:30

Věk 6-15

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Volno

V rámci kroužku se děti zábavnou formou, pomocí her , obrázkových listů, příběhů, hádanek. naučí základy hry na zobcovou flétnu, seznámí se také s trochou hudební teorie. V našich hodinách nechybí ani zpěv, hra na rytmické nástroje, pohyb na hudbu a hlavně pozitivní motivace a pochvala.

Flétna 2 PO

PO 14:30-16:00

Věk 7-15

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Poslední 2 místa

V rámci kroužku se děti zábavnou formou, pomocí her , obrázkových listů, příběhů, hádanek. naučí základy hry na zobcovou flétnu, seznámí se také s trochou hudební teorie. V našich hodinách nechybí ani zpěv, hra na rytmické nástroje, pohyb na hudbu a hlavně pozitivní motivace a pochvala.

Flétna 3 ÚT

ÚT 14:00-15:00

Věk 7-15

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Volno

V rámci kroužku děti zábavnou formou prohloubí znalost hry na zobcovou flétnu, rozšíří také znalosti hudební teorie. V našich hodinách nechybí ani zpěv, hra na rytmické nástroje, pohyb na hudbu a hlavně pozitivní motivace a pochvala.

Flétna nejstarší ÚT

ÚT 15:00-16:00

Věk 7-15

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Volno

V rámci kroužku děti zábavnou formou prohloubí znalost hry na zobcovou flétnu, rozšíří také znalosti hudební teorie. V našich hodinách nechybí ani zpěv, hra na rytmické nástroje, pohyb na hudbu a hlavně pozitivní motivace a pochvala.

Flétnový soubor Marmeláda ST

ST 17:00-18:00

Věk 8-18

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Volno

Hra v souboru navazuje na výuku hry na flétnu, kdy mají žáci již osvojené všechny základní hmaty. Děti postupně přecházejí od hry ve dvojhlase až k pětihlasu s různým flétnovým obsazením, učí se na skladbách pracovat s výrazem (dynamika, tempo.), jsou vedeny k tomu, aby si vzájemně naslouchaly - nejen hudebně. Pokročilí flétnisté spolupracují s kroužky kytarovými.

Florbal ČT 13

ČT 13:00-14:00

Věk 7-9

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na získání základních sportovních návyků s přihlédnutím k florbalovým dovednostem, které trénujeme při oblíbených opičích drahách individuálně i ve dvojicích. Účastníci zvládnou základy florbalu, základní florbalová pravidla budou aplikovat na samotnou hru. Náplní tréninku je všeobecná sportovní průprava, správný florbalový postoj, držení hole, postavení a pohyb hráče i brankáře na hřišti, nácvik přihrávání a zpracování míčku, vedení míčku, střelba. Všechny florbalové dovednosti jsou dětem předávány zábavnou formou, aby získaly k pohybu pozitivní vztah, byl pro ně radostí i potřebou.

Florbal ČT 14

ČT 14:00-15:00

Věk 10-13

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen těm, kteří již zvládají základy florbalu. Hodiny začínají krátkým rozcvičením a jsou zpestřovány motorickými a kondičními cvičeními, sloužícími k prohloubení florbalových dovedností a zlepšení fyzické kondice hráčů. Rovněž se věnujeme nácviku jednoduchých herních kombinací a tréninku brankářů. Účastníci rozvíjí již naučené základy florbalu, tzn. herní činnosti jednotlivce, orientaci na hřišti, nácvik pokrytí míčku při kontaktu s protihráčem, herní situace, techniku a taktiku hry. Náplní kroužku není přehnané trénování, ale především samotná hra a hlavně super pocit ze hry. Své síly mohou změřit s ostatními z Plzeňského kraje na florbalových turnajích pořádaných Domem dětí a mládeže v Klatovech.

Florbal PÁ 13:30

PÁ 13:30-14:30

Věk 9-11

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Volno

Kroužek je určen těm, kteří již zvládají základy florbalu. Hodiny začínají krátkým rozcvičením a jsou zpestřovány motorickými a kondičními cvičeními, sloužícími k prohloubení florbalových dovedností a zlepšení fyzické kondice hráčů. Rovněž se věnujeme nácviku jednoduchých herních kombinací a tréninku brankářů. Účastníci rozvíjí již naučené základy florbalu, tzn. herní činnosti jednotlivce, orientaci na hřišti, nácvik pokrytí míčku při kontaktu s protihráčem, herní situace, techniku a taktiku hry. Náplní kroužku není přehnané trénování, ale především samotná hra a hlavně super pocit ze hry. Své síly mohou změřit s ostatními z Plzeňského kraje na florbalových turnajích pořádaných Domem dětí a mládeže v Klatovech.

Florbal ST 14

ST 14:00-15:00

Věk 11-13

540 Kč / pololetí

Tělocvična Masarykovy ZŠ

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen těm, kteří již zvládají základy florbalu. Hodiny začínají krátkým rozcvičením a jsou zpestřovány motorickými a kondičními cvičeními, sloužícími k prohloubení florbalových dovedností a zlepšení fyzické kondice hráčů. Rovněž se věnujeme nácviku jednoduchých herních kombinací a tréninku brankářů. Účastníci rozvíjí již naučené základy florbalu, tzn. herní činnosti jednotlivce, orientaci na hřišti, nácvik pokrytí míčku při kontaktu s protihráčem, herní situace, techniku a taktiku hry. Náplní kroužku není přehnané trénování, ale především samotná hra a hlavně super pocit ze hry. Své síly mohou změřit s ostatními z Plzeňského kraje na florbalových turnajích pořádaných Domem dětí a mládeže v Klatovech.

Florbal ST 15

ST 15:00-16:00

Věk 11-14

540 Kč / pololetí

Tělocvična Masarykovy ZŠ

Poslední místo!

Kroužek je určen těm, kteří již zvládají základy florbalu. Hodiny začínají krátkým rozcvičením a jsou zpestřovány motorickými a kondičními cvičeními, sloužícími k prohloubení florbalových dovedností a zlepšení fyzické kondice hráčů. Rovněž se věnujeme nácviku jednoduchých herních kombinací a tréninku brankářů. Účastníci rozvíjí již naučené základy florbalu, tzn. herní činnosti jednotlivce, orientaci na hřišti, nácvik pokrytí míčku při kontaktu s protihráčem, herní situace, techniku a taktiku hry. Náplní kroužku není přehnané trénování, ale především samotná hra a hlavně super pocit ze hry. Své síly mohou změřit s ostatními z Plzeňského kraje na florbalových turnajích pořádaných Domem dětí a mládeže v Klatovech.

Florbal ST 16

ST 16:00-17:30

Věk 15-17

630 Kč / pololetí

Tělocvična Masarykovy ZŠ

Volno

Kroužek je určen všem, kteří již bezkontaktní florbalovou hru ovládají, zvládají individuální cvičení s míčkem, souboj jeden na jednoho, střelu tahem a příklepem, obranné a útočné herní činnosti, kombinační hru, hru v oslabení a přesilovkovou hru. V zápasech dovedou vyhodnotit danou herní situaci a jsou schopni rychlé reakce, předvídají hru a mají přehled na hřišti. Během roku procvičí herní situace. Na kroužku se věnujeme nejen florbalu, ale i obecné sportovní přípravě, posilování, fyzické i psychické kondici. Klademe důraz na sportování v duchu pravidel fair play hry, přátelský a zdravě soutěživý kolektiv. Emoční vypětí musí umět zvládat každý, kdo si chce poměřit síly s ostatními týmy na florbalových turnajích pořádaných Domem dětí a mládeže v Klatovech.

Florbal ST 17:30

ST 17:30-19:00

Věk 13-15

630 Kč / pololetí

Tělocvična Masarykovy ZŠ

Volno

Kroužek je určen všem, kteří již bezkontaktní florbalovou hru ovládají, zvládají individuální cvičení s míčkem, souboj jeden na jednoho, střelu tahem a příklepem, obranné a útočné herní činnosti, kombinační hru, hru v oslabení a přesilovkovou hru. V zápasech dovedou vyhodnotit danou herní situaci a jsou schopni rychlé reakce, předvídají hru a mají přehled na hřišti. Během roku procvičí herní situace. Na kroužku se věnujeme nejen florbalu, ale i obecné sportovní přípravě, posilování, fyzické i psychické kondici. Klademe důraz na sportování v duchu pravidel fair play hry, přátelský a zdravě soutěživý kolektiv. Emoční vypětí musí umět zvládat každý, kdo si chce poměřit síly s ostatními týmy na florbalových turnajích pořádaných Domem dětí a mládeže v Klatovech.

Florbal ÚT 13

ÚT 13:00-14:00

Věk 5-7

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Poslední 2 místa

Kroužek je zaměřen na získání základních sportovních návyků s přihlédnutím k florbalovým dovednostem, které trénujeme při oblíbených opičích drahách individuálně i ve dvojicích. Účastníci zvládnou základy florbalu, základní florbalová pravidla budou aplikovat na samotnou hru. Náplní tréninku je všeobecná sportovní průprava, správný florbalový postoj, držení hole, postavení a pohyb hráče i brankáře na hřišti, nácvik přihrávání a zpracování míčku, vedení míčku, střelba. Všechny florbalové dovednosti jsou dětem předávány zábavnou formou, aby získaly k pohybu pozitivní vztah, byl pro ně radostí i potřebou.

Hobby horse ST

ST 14:00-15:00

Věk 5-12

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Poslední místo!

Máš ráda pohyb, volnost, koně a módu? Neváhej a přidej se k nám! Hobby Horsing je skvělá možnost, jak zlepšit svou fyzičku, najít si nové kamarádky a třeba i získat medaile. Možná se budete divit, ale Hobby Horsing, populární nyní již v mnoha zemích světa, je oficiální sport. Z rodného Finska se rychle rozšířil do dalších zemí, a to především díky dokumentu režisérky Selmy Vilhunenové (držitelka oscarové nominace) Hobbyhorse Revolution. Není náhodou, že právě ve Finsku tento sport zakotvil natolik, že se zde každoročně koná národní šampionát. Během jezdeckého festivalu v Helsinkách se přidružených soutěží v Hobby Horsingu zúčastnilo na 5000 lidí. V České republice tento sport zažívá největší rozmach až v posledních letech. Společný čas na čerstvém vzduchu, budování přátelských vztahů, rozvoj kreativity, fyzičky, gymnastiky, píle a cit pro zodpovědnost a lásku ke zvířatům - to jsou hlavní výhody sportu, jehož oblíbenost u nás i ve světě neustále stoupá.

Hokus Pokus ČT

ČT 14:00-15:00

Věk 5-10

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Přijímáme náhradníky

ZA POMOCI NEŽIVÉ PŘÍRODY OBJEVUJEME SVĚT. Kroužek určený všem milovníkům pokusů, tajemství a záhad, které ukrývá neživá příroda.

Hokus Pokus PÁ

PÁ 13:00-14:00

Věk 5-10

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Poslední místo!

ZA POMOCI NEŽIVÉ PŘÍRODY OBJEVUJEME SVĚT. Kroužek určený všem milovníkům pokusů, tajemství a záhad, které ukrývá neživá příroda.

Hrajeme si s pohádkou ÚT

ÚT 13:30-15:00

Věk 3-7

540 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Přijímáme náhradníky

Za pomoci pohádky poznáváme svět. Kroužek je zaměřený na divadlo, hudbu, výtvarnou činnost, hry a soutěže. Děti se naučí základy dramatické výchovy, hudební a výtvarné výchovy. Vyzkouší si nejrůznější druhy divadelní činnosti - činohru, improvizaci, loutkové divadlo, maňáskové divadlo, stínohru, pantomimu. Zkusí hru na jednoduché hudební nástroje, práci s nejrůznějšími pomůckami. Naučí se spolupracovat s ostatními dětmi, získají zdravé sebevědomí. Vše pak předvedou na divadelním vystoupení.

Hudebníček ÚT

ÚT 13:00-14:00

Věk 4-6

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Poslední 3 místa

Děti se na kroužku budou učit co jsou zvuky, budou poznávat hudební nástroje a zjistí jak lze jednoduše hudbu vytvořit. Dítě si osvojí, co je melodie, naučí se správně dýchat (příprava na hraní na dechové nástroje či zpěv). Zábavnou formou se budeme učit rytmus, hru na orffovy nástroje( dřívka, bubínky, tamburína, zvonkohra, činelky, rolničky,...) a zpěv.

Chovatel ÚT

ÚT 16:00-17:30

Věk 6-12

540 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Obsazeno

Děti se seznámí s péčí o domácí mazlíčky. Na kroužku se budeme věnovat jak péči o zvířátka, tak se budeme seznamovat se vším potřebným, co zvířátka potřebují (čím je smíme a nesmíme krmit, jak zacházet se zvířátkem, jaké musíme vytvořit prostředí pro chované zvířátko). Děti se budou formou her dozvídat nejen informace o zvířátkách, ale i o přírodě kolem nás.

Keramika mírně pokročilí ST

ST 15:30-17:30

Věk 9-12

720 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Obsazeno

Pro děti, které navštěvují keramiku 2. a 3. rokem. Výroba ruční keramiky (kachle, 3D).

Keramika mírně pokročilí ČT

ČT 13:30-15:30

Věk 9-12

720 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Obsazeno

Pro děti, které navštěvují keramiku 2. a 3. rokem. Děti se naučí zpracovat hlínu a samostatně navrhnout keramický výrobek a podle vlastního návrhu jej vytvořit. Více se zaměříme na povrchovou úpravu výrobků - glazury, engoby, barvítka, sklo, kysličníky kovů. Naučí se samostatně tvořit, pracovat a přemýšlet.

Keramika pokročilí ČT

ČT 14:00-16:00

Věk 10-15

720 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Obsazeno

Děti se naučí zpracovat hlínu a samostatně navrhnout keramický výrobek a podle vlastního návrhu jej vytvořit. Více se zaměříme na povrchovou úpravu výrobků - glazury, engoby, barvítka, sklo, kysličníky kovů. Naučí se samostatně tvořit, pracovat a přemýšlet.

Keramika více pokročilí

ČT 16:00-18:00

Věk 13-18

720 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Obsazeno

Účastníci, kteří chodí na keramiku minimálně 5 let. Účastníci se naučí samostatně navrhnout keramický výrobek a podle vlastního návrhu jej vytvořit. Více se zaměříme na povrchovou úpravu výrobků - glazury, engoby, barvítka, sklo, kysličníky kovů. Budou samostatně tvořit, pracovat a přemýšlet.

Keramika začátečníci 1. rok PO

PO 13:30-15:30

Věk 7-10

720 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Obsazeno

Děti se naučí zpracovat hlínu a vytvořit jednoduchý výrobek. Z vyváleného plátu vytvoří objekt či reliéf. Zvládnou daný výrobek dekorovat pomocí glazur, engob nebo barvítek. Naučí se samostatně pracovat a přemýšlet.

Keramika začátečníci PÁ

PÁ 13:30-15:30

Věk 6-12

720 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Poslední místo!

Děti se naučí zpracovat hlínu a vytvořit jednoduchý výrobek. Z vyváleného plátu vytvoří objekt či reliéf. Zvládnou daný výrobek dekorovat pomocí glazur, engob nebo barvítek. Naučí se samostatně pracovat a přemýšlet.

Klub otevřených dveří

PO 12:30-17:00, ÚT 12:30-17:00, ST 12:30-16:00, ČT 12:30-17:00, PÁ 12:30-15:30

Věk 6-15

225 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Volno

Klub je určen pro děti, které nezaujal žádný z nabízených kroužků, ale nechtějí svůj volný čas trávit samy na ulici nebo doma. Zároveň je určen pro pobyt dětí v jiný den, než probíhá jejich kroužek. V den konání kroužku mají děti Klub zdarma.

Kovojunior ÚT lichý

ÚT 15:00-17:00

Věk 10-16

540 Kč / pololetí

SPŠ Klatovy

Volno

Na kroužku budeme ručně zpracovávat kovové materiály - plechy, plochou a kruhovou ocel, ze kterých nám vzniknou zajímavé výrobky.

Kuchařík ÚT

ÚT 14:00-16:00

Věk 8-15

630 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Přijímáme náhradníky

Recepty domácí i zahraniční kuchyně. Týmová práce při vyhotovení i přípravě receptu. Získání základních vědomostí z oboru gastronomie.

Kytara 1 ČT

ČT 14:30-15:30

Věk 10-26

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je vytvořit dobrou partu dětí, ve které se budou její členové vzájemně podporovat a respektovat při učení akordů a písní. Děti si postupně osvojí také několik druhů rytmů a základy vybrnkávání.

Kytara 1 ST

ST 15:30-16:30

Věk 10-26

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Obsazeno

Cílem kroužku je vytvořit dobrou partu dětí, ve které se budou její členové vzájemně podporovat a respektovat při učení akordů a písní. Děti si postupně osvojí také několik druhů rytmů a základy vybrnkávání.

Kytara 2 PO

PO 16:00-17:00

Věk 10-26

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Poslední místo!

Cílem kroužku je vytvořit dobrou partu dětí, ve které se budou její členové vzájemně podporovat a respektovat při učení akordů a písní. Děti si postupně osvojí také několik druhů rytmů a základy vybrnkávání.

Kytara 2 ČT

ČT 15:30-16:30

Věk 10-26

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je vytvořit dobrou partu dětí, ve které se budou její členové vzájemně podporovat a respektovat při učení akordů a písní. Děti si postupně osvojí také několik druhů rytmů a základy vybrnkávání.

Kytara 3 PO

PO 17:00-18:00

Věk 10-26

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Volno

Cílem kroužku je vytvořit dobrou partu dětí, ve které se budou její členové vzájemně podporovat a respektovat při učení akordů a písní. Děti si postupně osvojí také několik druhů rytmů a základy vybrnkávání.

Kytara 3 PÁ

PÁ 15:00-16:00

Věk 10-26

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Poslední místo!

Cílem kroužku je vytvořit dobrou partu dětí, ve které se budou její členové vzájemně podporovat a respektovat při učení akordů a písní. Děti si postupně osvojí také několik druhů rytmů a základy vybrnkávání.

Kytara 3 ST

ST 16:30-17:30

Věk 10-26

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Poslední 2 místa

Cílem kroužku je vytvořit dobrou partu dětí, ve které se budou její členové vzájemně podporovat a respektovat při učení akordů a písní. Děti si postupně osvojí také několik druhů rytmů a základy vybrnkávání.

Kytara 4 ÚT

ÚT 17:30-18:30

Věk 10-26

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Volno

Cílem kroužku je vytvořit dobrou partu dětí, ve které se budou její členové vzájemně podporovat a respektovat při učení akordů a písní. Děti si postupně osvojí také několik druhů rytmů a základy vybrnkávání.

Kytara 6 PÁ

PÁ 16:45-17:45

Věk 10-26

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je vytvořit dobrou partu dětí, ve které se budou její členové vzájemně podporovat a respektovat při učení akordů a písní. Děti si postupně osvojí také několik druhů rytmů a základy vybrnkávání.

Kytara 7 ST

ST 18:00-19:00

Věk 10-26

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Volno

Cílem kroužku je vytvořit dobrou partu dětí, ve které se budou její členové vzájemně podporovat a respektovat při učení akordů a písní. Děti si postupně osvojí také několik druhů rytmů a základy vybrnkávání.

Kytara XXL PÁ

PÁ 17:45-18:45

Věk 10-99

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Volno

Cílem kroužku je vytvořit dobrou partu dětí, ve které se budou její členové vzájemně podporovat a respektovat při učení akordů a písní. Děti si postupně osvojí také několik druhů rytmů a základy vybrnkávání.

Legráčci - lego league ČT

ČT 15:00-16:00

Věk 3-6

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Přijímáme náhradníky

PRO VŠECHNY DĚTI, CO SI RÁDY HRAJÍ, TVOŘÍ A VYMÝŠLÍ NOVÉ NÁPADY. Děti si nejen hrají, ale za pomoci lego kostiček poznávají okolní svět. Pracují na nejrůznějších projektech. Jsme zapojeni v České lize robotiky. Úroveň Discover nezahrnuje programování, ale učí děti týmové spolupráci, hraní si samostatně i ve skupině, počítání, základní barvy, motoriku a piluje jejich schopnost vysvětlovat a naslouchat. Letošní sezóna je s názvem SUPERPOWERED, týkající se výroby, skladování a využívání nejrůznějších druhů energií.

Legráčci - lego league PÁ

PÁ 14:00-15:00

Věk 3-6

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Poslední místo!

PRO VŠECHNY DĚTI, CO SI RÁDY HRAJÍ, TVOŘÍ A VYMÝŠLÍ NOVÉ NÁPADY. Děti si nejen hrají, ale za pomoci lego kostiček poznávají okolní svět. Pracují na nejrůznějších projektech. Jsme zapojeni v České lize robotiky. Úroveň Discover nezahrnuje programování, ale učí děti týmové spolupráci, hraní si samostatně i ve skupině, počítání, základní barvy, motoriku a piluje jejich schopnost vysvětlovat a naslouchat. Letošní sezóna je s názvem SUPERPOWERED, týkající se výroby, skladování a využívání nejrůznějších druhů energií.

Malba, kresba PO

PO 14:30-16:30

Věk 6-10

720 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Poslední 2 místa

Pouze pro děti ze ZŠ. Bez keramiky. Dítě se naučí základním výtvarným technikám - kresba, malba, naučí se správně držet štětec, používat a míchat barvy, zvládne kresbu podle předlohy i vlastní fantazie, naučí se stříhat a lepit. Kroužek je vhodný pro děti, které se chtějí věnovat pouze výtvarným činnostem.

Malba, kresba ST

ST 15:30-17:30

Věk 10-15

720 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Obsazeno

Výtvarný kroužek - kresba a malba různou výtvarnou technikou - tempera, suchý pastel, olejový pastel, anilinky, aqvarelové barvy, vodovky. koláž, 3D tvorba, grafické techniky. Tvoření dle fantazie i podle zadání. Kroužek je vhodný pro děti, které se chtějí věnovat pouze výtvarným činnostem.

Míčové hry - Rošťáci ÚT

ÚT 14:00-15:00

Věk 8-12

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Volno

Tento sportovní kroužek je vhodný pro všechny děti, které mají rády pohyb a nechtějí zůstat pouze u jednoho sportu. Kroužek je zaměřen na zvládnutí základů sportovních her s míčem i bez něj, prostorové orientace, zvládnutí rolí ve skupině. Zaměřujeme se na osvojení správných pravidel různých kolektivních her, hledání vhodné taktiky a budování týmové spolupráce. V rámci tréninku se účastníci dále věnují koordinaci pohybu s míčem, technice přihrávek a jejich zpracování. Jsou vedeni ke schopnosti koncentrovat se s cílem získat přehled na hřišti a k předvídavosti. "Rošťáci" jsou kroužkem sportovním, a tak se zde všichni učí také základní protahovací cviky, fair play hru a budují kladný vztah ke sportu.

Mixle pixle ČT

ČT 16:00-17:00

Věk 6-10

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Volno

Pohybový kroužek, který není jednostranně zaměřený. Děti si zde zahrají různé pohybové kolektivní hry a to nejen klasické jako například honěná, slepá bába, vybíjená, ale i nové netradiční, které ještě neznají jako je obrana hradu, na kuny a slepice, piškvorky, tajný agent.. Soutěží v družstvech, cvičí ve dvojicích i samostatně s různými pomůckami - trampolíny, overbally, gymbally, stuhy, kolíčky na prádlo, míče, padák, švihadla... Naučí se základní kroky aerobiku, zacvičí si jógu. Tanec, baletní průprava. Děti získají kladný vztah k pohybu, naučí se správnému držení těla, relaxaci. Naučí se nespoléhat jen na sebe. Zažijí spoustu legrace a zábavy.

Mladý vývojář ÚT sudý

ÚT 14:30-16:30

Věk 13-99

540 Kč / pololetí

SPŠ Klatovy

Volno

Hlavním cílem kroužku je vyzkoušení si tvorby celé řady aplikací pro mobilní telefon (převodník text–řeč, to-do list, hry, ...). Aplikace budeme tvořit v online nástroji Appinventor. Jedná se o vizuální grafické prostředí, kde se program tvoří spojováním příslušných bloků podobně jako ve Scratchi. Během tvorby aplikací se děti naučí řadu dalších užitečných dovedností jako je vyhledávání si informací, práce s návodem nebo úprava obrázků či hudby. Rovněž si vyzkouší práci v týmu a následnou prezentaci výsledku, kdy budeme diskutovat možná řešení daného úkolu.

Módní návrhář ST

ST 15:30-17:30

Věk 9-15

720 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Obsazeno

Kroužek je určen pro kreativní děti, které si chtějí vyzkoušet navrhování a šití vlastního oblečení. Naučíme se nejen vytvářet jednoduché střihy, ale i tvořit s hotovými střihy, pracovat s látkou, šít, přešívat již nenošené oblečení a také si uvědomit, jakou hodnotu oblečení a jeho výroba má.

Muzikál PO

PO 17:00-19:00

Věk 7-20

630 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Volno

Mají vaše děti rády zpěv, tanec a divadlo??? Tak právě pro ně je určen tento kroužek, kde se tyto činnosti spojují. Podpoříme jejich kladný vztah k hudbě, pohybu, dramatizaci, divadlu a mluvenému slovu. Naučí se správnému vyjadřování, důvěře k ostatním dětem, koordinaci těla, základní taneční průpravě, rytmizaci, využívání pomůcek a kulis. Získají zdravé sebevědomí. S nacvičeným programem absolvujeme několik vystoupení.

Neposedové - pohybové hry I PO

PO 14:00-15:00

Věk 5-6

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Poslední 3 místa

Tělesně - pohybový kroužek pro děti ve věku 5 - 8 let, který je zaměřen na prohloubení již naučených pohybových dovedností, rozvoj všestrannosti se zřetelem na nácvik koordinace pohybu, protahování, správného držení těla a dýchání. Hravou formou vedeme děti ke kladnému vztahu ke sportu, hodiny prokládáme obtížnějšími opičími dráhami a sportovními hrami, které jsou zaměřené již na kombinaci a vzájemnou spolupráci s vrstevníky. Cílem kroužku je, aby děti zažívaly společnou radost ze sportu.

Neposedové - pohybové hry II PO

PO 16:00-17:00

Věk 7-9

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Přijímáme náhradníky

Tělesně - pohybový kroužek pro děti ve věku 5 - 8 let, který je zaměřen na prohloubení již naučených pohybových dovedností, rozvoj všestrannosti se zřetelem na nácvik koordinace pohybu, protahování, správného držení těla a dýchání. Hravou formou vedeme děti ke kladnému vztahu ke sportu, hodiny prokládáme obtížnějšími opičími dráhami a sportovními hrami, které jsou zaměřené již na kombinaci a vzájemnou spolupráci s vrstevníky. Cílem kroužku je, aby děti zažívaly společnou radost ze sportu.

Netradiční sportovní hry ČT

ČT 15:00-16:00

Věk 8-14

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Poslední 3 místa

Na kroužku netradičních sportovních her čeká na děti spousta úplně nových soutěží a her, které si ještě neměly možnost vyzkoušet. Existuje spousta klasických sportů, které mají děti možnost dělat ve sportovních klubech, ale tady na děti čekají hry jako: KAN JAM, živé člověče nezlob se, závody formulí, bezkontaktní rugby, živé piškvorky a hromady dalších her, které budou jistě děti moc bavit.

Pařmen - playstation game ČT

ČT 13:45-14:45

Věk 8-15

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Poslední 2 místa

Kroužek, kde se dětí mají možnost pobavit při hraní různých her na Playstation 4 konzolích. Těšit se mohou na spoustu sportovních, akčních a dalších her, jako například Fortnite nebo Minecraft. Na děti čeká spousta různých turnajů a výzev, při kterých mezi sebou mohou soupeřit. Ačkoliv to není zrovna pohybový kroužek, tak může děti motivovat, aby netrávily mimo kroužek tolik času u obrazovek a displejů, když budou vyřáděné z Pařmena. Kromě hraní her se na kroužku budeme věnovat také údržbě a samotnému fungování na herních konzolích.

Plavání kondiční PO 18

PO 18:00-19:00

Věk 12-18

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Poslední 2 místa

Kroužek kondiční plavání je určen pro dobré plavce, kteří si mají chuť zlepšit plaveckou kondici i techniku. Hodina kondičního plavání bude zaměřena na všechny plavecké styly. Na děti čeká spousta zábavy, závodění a dalších výzev ve vodě. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání kondiční ST 17

ST 17:00-18:00

Věk 12-18

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Poslední 4 místa

Kroužek kondiční plavání je určen pro dobré plavce, kteří si mají chuť zlepšit plaveckou kondici i techniku. Hodina kondičního plavání bude zaměřena na všechny plavecké styly. Na účastníky čeká spousta zábavy, závodění a dalších výzev ve vodě. Kroužek odpovídá úrovni loňského kroužku ve středu od 17:00 h. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání neplavci pokročilí PÁ 15

PÁ 15:00-16:00

Věk 5-8

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Přijímáme náhradníky

Kroužek plavání je určen pro NEPLAVCE pokročilé, kteří již mají za sebou plavecký kurz v loňském roce a nejsou úplní začátečníci. Během roku na děti čeká spousta her, soutěží a další zábavných věcí, díky kterým si budou osvojovat snadněji přístup k vodě. V hodině plavání budou děti používat plavecké pomůcky, které jim pomohou ke zvládnutí všech plaveckých způsobů. Do kroužky přijímáme děti, které v době přihlášení již dovršily 5 let. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání neplavci pokročilí ÚT 14:30

ÚT 14:30-15:30

Věk 5-8

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Poslední místo!

Kroužek plavání je určen pro NEPLAVCE pokročilé, kteří již mají za sebou plavecký kurz v loňském roce a nejsou úplní začátečníci. Během roku na děti čeká spousta her, soutěží a další zábavných věcí, díky kterým si budou osvojovat snadněji přístup k vodě. V hodině plavání budou děti používat plavecké pomůcky, které jim pomohou ke zvládnutí všech plaveckých způsobů. Do kroužku přijímáme děti, které v době přihlášení již dovršily 5 let. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání neplavci začátečníci PO 15

PO 15:00-16:00

Věk 4-6

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Přijímáme náhradníky

Kroužek plavání je určen pro NEPLAVCE ZAČÁTEČNÍKY, kteří nemají žádné zkušenosti s plaveckými kurzy. Během roku na děti čeká spousta her, soutěží a další zábavných věcí, díky kterým si budou osvojovat snadněji přístup k vodě a technice plavání. V hodině plavání budou děti používat plavecké pomůcky, které jim pomohou ke zvládnutí všech plaveckých způsobů. Do kroužky přijímáme děti, které v době přihlášení již dovršily 4 let. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání neplavci začátečníci ST 15

ST 15:00-16:00

Věk 4-6

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Obsazeno

Kroužek plavání je určen pro NEPLAVCE ZAČÁTEČNÍKY, kteří nemají žádné zkušenosti s plaveckými kurzy. Během roku na děti čeká spousta her, soutěží a další zábavných věcí, díky kterým si budou osvojovat snadněji přístup k vodě a technice plavání. V hodině plavání budou děti používat plavecké pomůcky, které jim pomohou ke zvládnutí všech plaveckých způsobů. Do kroužky přijímáme děti, které v době přihlášení již dovršily 4 let. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání slabší plavci mladší PÁ 15

PÁ 15:00-16:00

Věk 6-9

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na slabší plavce, kteří již mají alespoň malé základy a zkušenosti s plaváním. V hodině plavání budou děti používat plavecké pomůcky, které jim pomohou ke zvládnutí všech plaveckých způsobů. Během roku na děti čeká spousta her, soutěží a další zábavných věcí, díky kterým si budou osvojovat snadněji přístup k vodě. Kroužek odpovídá úrovni loňského kroužku ve v pátek od 15:00 h. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání slabší plavci mladší PO 16

PO 16:00-17:00

Věk 6-9

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na slabší plavce, kteří již mají alespoň malé základy a zkušenosti s plaváním. V hodině plavání budou děti používat plavecké pomůcky, které jim pomohou ke zvládnutí všech plaveckých způsobů. Během roku na děti čeká spousta her, soutěží a další zábavných věcí, díky kterým si budou osvojovat snadněji přístup k vodě. Kroužek odpovídá úrovni loňského kroužku v pondělí od 16:00 h.

Plavání slabší plavci mladší ST 16

ST 16:00-17:00

Věk 6-9

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na slabší plavce, kteří již mají alespoň malé základy a zkušenosti s plaváním. V hodině plavání budou děti používat plavecké pomůcky, které jim pomohou ke zvládnutí všech plaveckých způsobů. Během roku na děti čeká spousta her, soutěží a další zábavných věcí, díky kterým si budou osvojovat snadněji přístup k vodě. Kroužek odpovídá úrovni loňského kroužku v pondělí od 16:00 h. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání slabší plavci starší PÁ 16

PÁ 16:00-17:00

Věk 7-12

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na SLABŠÍ PLAVCE, kteří nemají správné plav. návyky a potřebují pracovat na technice. Plavání bude zaměřeno na všechny plavecký styly. Pro zdokonalování techniky se budou využívat různé plavecké pomůcky, které usnadní zvládnutí. Na děti čeká kromě plavání také spousta zábavy a soutěží. Kroužek odpovídá úrovni loňského kroužku v pondělí od 18:00. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání slabší plavci starší PO 17

PO 17:00-18:00

Věk 8-14

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Poslední místo!

Kroužek je zaměřen na SLABŠÍ PLAVCE, kteří nemají správné plav. návyky a potřebují pracovat na technice. Plavání bude zaměřeno na všechny plavecký styly. Pro zdokonalování techniky se budou využívat různé plavecké pomůcky, které usnadní zvládnutí. Na děti čeká kromě plavání také spousta zábavy a soutěží. Kroužek odpovídá úrovni loňského kroužku v pondělí od 18:00. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání slabší plavci ÚT 15:30

ÚT 15:30-16:30

Věk 6-10

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Poslední místo!

Kroužek je zaměřen na slabší plavce, kteří již mají alespoň malé základy a zkušenosti s plaváním. V hodině plavání budou děti používat plavecké pomůcky, které jim pomohou ke zvládnutí všech plaveckých způsobů. Během roku na děti čeká spousta her, soutěží a další zábavných věcí, díky kterým si budou osvojovat snadněji přístup k vodě. Kroužek odpovídá úrovni loňského kroužku v pondělí od 16:00. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání zdokonalovací PÁ 16

PÁ 16:00-17:00

Věk 8-13

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Volno

Kroužek je zaměřen na plavce a slabší plavce, kteří chtějí zdokonalovat své dovednosti. Během roku na děti čeká spousta her, soutěží a další zábavných věcí, díky kterým si budou osvojovat snadněji přístup k vodě. V hodině plavání budou děti používat plavecké pomůcky, které jim pomohou ke zvládnutí všech plaveckých způsobů. Kroužek odpovídá úrovni loňského kroužku v pátek od 16:00 h. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání zdokonalovací PÁ 17

PÁ 17:00-18:00

Věk 10-15

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Poslední 2 místa

Kroužek je zaměřen na PLAVCE, kteří si chtějí zdokonalit svůj plavecký styl. Plavání bude zaměřeno na všechny plavecký styly. Pro zdokonalování techniky se budou využívat různé plavecké pomůcky, které usnadní zvládnutí. Na děti čeká kromě plavání také spousta zábavy a soutěží. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání zdokonalovací PO 17

PO 17:00-18:00

Věk 8-14

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Poslední 4 místa

Kroužek je zaměřen na PLAVCE, kteří si chtějí zdokonalit svůj plavecký styl. Plavání bude zaměřeno na všechny plavecký styly. Pro zdokonalování techniky se budou využívat různé plavecké pomůcky, které usnadní zvládnutí. Na děti čeká kromě plavání také spousta zábavy a soutěží. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání zdokonalovací PO 18

PO 18:00-19:00

Věk 8-18

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na plavce a slabší plavce, kteří chtějí zdokonalovat své dovednosti. Během roku na děti čeká spousta her, soutěží a další zábavných věcí, díky kterým si budou osvojovat snadněji přístup k vodě. V hodině plavání budou děti používat plavecké pomůcky, které jim pomohou ke zvládnutí všech plaveckých způsobů. Kroužek odpovídá úrovni loňského kroužku v pondělí od 17:00 h. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání zdokonalovací ST 18

ST 18:00-19:00

Věk 8-13

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Poslední 2 místa

Kroužek je zaměřen na plavce, kteří si chtějí zdokonalit svůj plavecký styl. Plavání bude zaměřeno na všechny plavecký styly. Pro zdokonalování techniky se budou využívat různé plavecké pomůcky, které usnadní zvládnutí. Na děti čeká kromě plavání také spousta zábavy a soutěží. Kroužek odpovídá úrovni loňského kroužku ve středu od 18:00 h. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Plavání zdokonalovací ÚT 16:30

ÚT 16:30-17:30

Věk 9-13

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Poslední 4 místa

Kroužek je zaměřen na PLAVCE, kteří si chtějí zdokonalit svůj plavecký styl. Plavání bude zaměřeno na všechny plavecký styly. Pro zdokonalování techniky se budou využívat různé plavecké pomůcky, které usnadní zvládnutí. Na děti čeká kromě plavání také spousta zábavy a soutěží. V případě dotazů kontaktujte vedoucího kroužku na e-mail: volmutddm@seznam.cz

Potápění PÁ 17

PÁ 17:00-18:00

Věk 9-18

630 Kč / pololetí

Krytý plavecký bazén Klatovy

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen na potápění nebo lépe řečeno šnorchlování. Účastníci se budou učit základy pro šnorchlování. Technika plavání s ploutvemi, maskou (potápěčské brýle) a šnorchlem. Děti se budou učit, jak se správně zanořit, vyfoukat masku pod vodou, jak sestupovat správně do vody a spoutu dalších dovedností, které mohou využít např. na dovolené u moře. Kromě samotného potápění bude kroužek prokládán také plaváním s pomůckami, ale i bez nich. Kroužek je určen pro plavce, kteří už zvládají všechny tři základní techniky plavání (prsa, kraul a znak).

Předškoláček

ÚT 13:00-14:00

Věk 5-6

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Poslední 2 místa

Ať zápis do školy není stres. Cvičení na rozvoj jemné i hrubé motoriky, pohybových dovedností, rozvoj logického myšlení, výtvarné činnosti. To vše hravou zábavnou formou.

RC auta Mini-Z závodníci PO

PO 18:00-19:00

Věk 7-99

540 Kč / pololetí

DDM, budova 3

Poslední místo!

Jezdění s rádiem řízenými modely v měřítku 1/28 na závodní dráze s měřením času a vyhodnocováním pořadí, základní údržba modelů, pro zájemce účast na závodech Českého poháru Mini-Z, závodníci provádí i tuning, přestavbu a seřizování modelů.

RC auta Mini-Z pokročilí PO

PO 17:00-18:00

Věk 7-99

540 Kč / pololetí

DDM, budova 3

Přijímáme náhradníky

Jezdění s rádiem řízenými modely v měřítku 1/28 na závodní dráze s měřením času a vyhodnocováním pořadí, základní údržba modelů, pro zájemce účast na závodech Českého poháru Mini-Z, závodníci provádí i tuning, přestavbu a seřizování modelů.

RC auta Mini-Z začátečníci PO

PO 16:00-17:00

Věk 7-99

540 Kč / pololetí

DDM, budova 3

Přijímáme náhradníky

Jezdění s rádiem řízenými modely v měřítku 1/28 na závodní dráze s měřením času a vyhodnocováním pořadí, základní údržba modelů, pro zájemce účast na závodech Českého poháru Mini-Z, závodníci provádí i tuning, přestavbu a seřizování modelů.

Rybáři pokročilí ÚT liché

ÚT 15:30-17:30

Věk 6-18

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Přijímáme náhradníky

Kroužek, který má za cíl naučit děti základní způsoby rybolovu, poznávání našich druhů ryb a chování u vody v souladu s rybářským řádem.

Rybáři začátečníci ÚT sudé

ÚT 15:30-17:30

Věk 6-18

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Přijímáme náhradníky

Kroužek, který má za cíl naučit děti základní způsoby rybolovu, poznávání našich druhů ryb a chování u vody v souladu s rybářským řádem.

Řemesla, aranžování PO

PO 15:30-17:30

Věk 10-15

720 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Obsazeno

Dítě se naučí základním znalostem a dovednostem v řemeslném oboru. Jednotlivá řemesla jsou rozdělena do měsíčních bloků - keramika, drátování, šperkařství, textilní tvorba, práce se sklem, přírodní materiály. Děti získají pozitivní vztah k umění a řemeslu.

Sálová kopaná ÚT

ÚT 15:00-16:00

Věk 7-15

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Poslední 3 místa

Členové kroužku pronikají do fotbalových pravidel, pracují na své fyzické kondici a hodinu mají rozčleněnou na rozcvičení, individuální tréninkovou část fotbalových dovedností a nácvik herních kombinací. Věnujeme se přesnosti a zpracování přihrávky, obranné a útočné hře, předvídání hry a přehledu na hřišti. Vedení k samostatnosti, podpora soutěživosti, fair play hra a emoční vypětí při zápasech je nedílnou součástí zvládnutí sportovního chování.

Společenský soutěžní tanec PÁ

PÁ 17:00-19:00

Věk 11-18

720 Kč / pololetí

taneční sál Koldinova 850 (areál Fox Interier)

Volno

Kroužek je určen primárně pro již soutěžní páry od 11 let. Kromě techniky, figur a rytmiky standardních (waltz, tango, valčík, slowfox, quickstep) a latinskoamerických (samba, cha-cha, rumba, paso-doble, jive) tanců výuka zahrnuje i nezbytnou taneční průpravu, rozvoj pohybové kultury těla, jeho flexibility a koordinace a základy baletu. Připravujeme naše páry i na soutěže v juniorských formacích. Pravidelné tréninky probíhají 2x týdně; v předsoutěžním období jsou přidávány další mimořádné lekce a soustředění.

Společenský soutěžní tanec ST

ST 17:15-19:15

Věk 11-18

630 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Volno

Kroužek je určen primárně pro již soutěžní páry od 11 let. Kromě techniky, figur a rytmiky standardních (waltz, tango, valčík, slowfox, quickstep) a latinskoamerických (samba, cha-cha, rumba, paso-doble, jive) tanců výuka zahrnuje i nezbytnou taneční průpravu, rozvoj pohybové kultury těla, jeho flexibility a koordinace a základy baletu. Připravujeme naše páry i na soutěže v juniorských formacích. Pravidelné tréninky probíhají 2x týdně; v předsoutěžním období jsou přidávány další mimořádné lekce a soustředění.

Společenský tanec přípravka PÁ

PÁ 16:00-17:00

Věk 7-11

540 Kč / pololetí

taneční sál Koldinova 850 (areál Fox Interier)

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro školáky od 7 let jako taneční přípravka. Je zaměřen na základní taneční průpravu, rozvoj pohybové kultury těla, jeho flexibility a koordinace. Děti si již osvojí základní kroky společenských tanců standardních (waltz, valčík, tango, quickstep) a latinskoamerických (samba, cha-cha, rumba, jive). Dále je také připravíme na párové tance či juniorské formace. Taneční partner(ka) výhodou.

Sporťák PO

PO 14:00-15:00

Věk 6-15

540 Kč / pololetí

SPŠ Klatovy

Volno

Kroužek pro aktivní holky i kluky, kterým jsou blízké nejrůznější druhy sportu. Vybíjená, házená, basketbal, fotbal, florbal, softbal, opičí dráhy, kruhové tréninky, cvičení na gymnastickém nářadí, sportovní i logické hry a spoustu dalších aktivit, to z nás dělá SPORŤÁKy.

Sportovní gymnastika PO

PO 16:30-19:00

Věk 5-15

720 Kč / pololetí

Tělocvična ZŠ Plánická (Vodojem)

Přijímáme náhradníky

Prvky, cviky, skoky sportovní gymnastiky, cvičí se na gymnastickém nářadí - prostná, přeskok, hrazda, bradla, kladina, lavička Stávající členové 1. schůzka ve čtvrtek 7. 9. v 16:30 h. v hale na Vodojemu. !!! Noví členové 1. schůzka v pondělí 11. 9. v 16:30 h. v hale na Vodojemu!!! POZOR - kroužek má dva tréninky - v pondělí a ve čtvrtek, povinné jsou oba. DDM pořádá pouze pondělní tréninky.

Sportovní gymnastika PO

PO 16:30-19:00

Věk 5-15

720 Kč / pololetí

Tělocvična ZŠ Plánická (Vodojem)

Přijímáme náhradníky

Prvky, cviky, skoky sportovní gymnastiky, cvičí se na gymnastickém nářadí - prostná, přeskok, hrazda, bradla, kladina, lavička Stávající členové 1. schůzka ve čtvrtek 7. 9. v 16:30 h. v hale na Vodojemu. !!! Noví členové 1. schůzka v pondělí 11. 9. v 16:30 h. v hale na Vodojemu!!! POZOR - kroužek má dva tréninky - v pondělí a ve čtvrtek, povinné jsou oba. DDM pořádá pouze pondělní tréninky.

Stolní tenis pokročilí ÚT

ÚT 17:00-18:00

Věk 13-19

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Volno

Pokročilí zvládají kromě základních úderů herní taktiku a jsou schopni předvídat hru. Prohlubují si sportovní dovednosti v pohybové technice - práce nohou a rukou, rotace trupu a pánve. Zvládají obrannou i útočnou hru a své nabyté dovednosti dokáží zúročit při vzájemných zápasech ve dvouhrách i čtyřhrách. Rovněž pracujeme na fyzické a psychické kondici hráčů a soudržnosti kolektivu, neboť i ten nejlepší musí umět prohrávat v duchu fair play hry

Stolní tenis začátečníci ÚT

ÚT 16:00-17:00

Věk 6-12

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Přijímáme náhradníky

Hlavní náplní tohoto kroužku je zvládnutí základních pravidel a úderů stolního tenisu: podání, bekhend, forhend. Stolní tenis je komplexní sport, který rozvíjí jak tělesnou, tak psychickou kondici, jelikož vyžaduje kromě pohybu také správnou taktiku a schopnost soustředit se. Děti trénují základní údery při dvouhrách. Tréninku vytrvalosti, pohyblivosti a koordinaci pohybu se věnujeme při obíhačkách, kdy děti zábavnou a pestrou formou zároveň zlepší svou fyzickou kondici a pohybové dovednosti.

Tanečky ABCD PO

PO 13:00-14:00

Věk 4-8

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Přijímáme náhradníky

Tento taneční kroužek je určen všem dětem od 4 - 8let věku, které mají rády pohyb a je jim blízká hudba. Děti tančí samy bez rodičů. Důraz je kladen na rozvíjení fantazie, imaginace a přirozeného ladného pohybu, podpora přátelského kolektivu, improvizace, osvojení základů moderního, klasického a lidového tance, podpora správného držení těla, rozeznávání rytmů a dynamiky, citu pro hudbu. To vše pak předvedeme při několika tanečních vystoupeních a soutěži.

Trosečník - přežití v přírodě ČT

ČT 16:15-17:15

Věk 8-15

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Volno

Trosečnický kroužek je založen na všestranných dovednostech, které budou muset děti plnit nebo se je učit. Určitě nebude chybět spolupráce, improvizace a zapojení vlastních nápadů dětí. Na děti čeká spousta zábavy, vyrábění, výzev, úkolů a samozřejmě i srandy. Trosečníci se budou učit, jak se správně starat o naši planetu a jak jí pomáhat. Samozřejmě jedním z hlavních témat bude i přežití v přírodě.

TS Destiny mažoretky mírně pokročilí PO

PO 18:00-19:00

Věk 7-10

540 Kč / pololetí

Tělocvična Gymnázia Klatovy

Poslední 2 místa

Na kroužku mažoretky se učí děti správnou techniku pochodového kroku, twirling (práce s náčiním baton - hůlka), základy taneční, pohybové a gymnastické průpravy. Všechny získané dovednosti jsou spojeny v taneční choreografii na moderní hudbu.

TS Destiny mažoretky junior pokročilí ST

ST 16:30-18:00

Věk 9-14

630 Kč / pololetí

Tělocvična Gymnázia Klatovy

Volno

Na kroužku mažoretky se učí děti správnou techniku pochodového kroku, twirling (práce s náčiním baton - hůlka), základy taneční, pohybové a gymnastické průpravy. Všechny získané dovednosti jsou spojeny v taneční choreografii na moderní hudbu.

TS Destiny mažoretky začátečníci PO

PO 17:00-18:00

Věk 4-7

540 Kč / pololetí

Tělocvična Gymnázia Klatovy

Poslední 3 místa

Na kroužku mažoretky se učí děti správnou techniku pochodového kroku, twirling (práce s náčiním baton - hůlka), základy taneční, pohybové a gymnastické průpravy. Všechny získané dovednosti jsou spojeny v taneční choreografii na moderní hudbu.

TS Destiny Pompon mladší ČT

ČT 17:00-18:00

Věk 7-11

540 Kč / pololetí

Tělocvična Gymnázia Klatovy

Přijímáme náhradníky

Tanec s náčiním pom-pom patří mezi energetický a týmový druh sportu. Na hodinách se děti naučí nové taneční techniky, orientaci v prostoru, práci s rytmikou a tempem. Poznají specifika různých druhů tance, naučí se prezentovat získané dovednosti a zkušenosti, komunikovat a pracovat ve skupině, lépe vyjadřovat své pocity a zdokonalují ladnost a držení těla. Důležitou součástí je gymnastická a pohybová průprava. S nacvičenou taneční choreografií vystupují na soutěžích, různých společenských, kulturních a sportovních akcích.

TS Destiny Pompon starší ČT

ČT 18:00-19:00

Věk 12-16

540 Kč / pololetí

Tělocvična Gymnázia Klatovy

Přijímáme náhradníky

Tanec s náčiním pom-pom patří mezi energetický a týmový druh sportu. Na hodinách se děti naučí nové taneční techniky, orientaci v prostoru, práci s rytmikou a tempem. Poznají specifika různých druhů tance, naučí se prezentovat získané dovednosti a zkušenosti, komunikovat a pracovat ve skupině, lépe vyjadřovat své pocity a zdokonalují ladnost a držení těla. Důležitou součástí je gymnastická a pohybová průprava. S nacvičenou taneční choreografií vystupují na soutěžích, různých společenských, kulturních a sportovních akcích.

TS Destiny Pompon začátečník ČT

ČT 16:00-17:00

Věk 5-7

540 Kč / pololetí

Tělocvična Gymnázia Klatovy

Obsazeno

Tanec s náčiním pom-pom patří mezi energetický a týmový druh sportu. Na hodinách se děti učí techniky různých druhů tanců s využitím pompomů (třásní). Důležitou součástí je gymnastická a pohybová průprava. Kroužek je určen pro začátečníky. Cílem je dětem představit základní taneční techniky a správné taneční návyky, získají správné držení těla, zlepší svojí koordinaci, rovnováhu, pohyblivost a pružnost těla. Naučí se zapojovat do kolektivu, rozvíjet svojí fantazii, paměť, hudební a prostorové cítění.

TS Destiny tancování - sólo, duo ČT

ČT 16:00-17:00

Věk 6-15

540 Kč / pololetí

Freelance People Gym, Nádražní 43

Poslední místo!

Tento kroužek je pro pokročilé tanečnice (min. 3 roky) a twirlerky. Tvorba: taneční/twirlingové: solo, duo. Na kroužku se učí děti správnou techniku twirling - práce s náčiním baton - hůlka, základy taneční, pohybové a gymnastické průpravy. Všechny získané dovednosti jsou spojeny v taneční choreografii na moderní hudbu. Určeno pro členy kroužku mažoretky.

TS Destiny tancování - sólo, duo, trio ÚT

ÚT 17:00-18:00

Věk 6-15

540 Kč / pololetí

Tělocvična Gymnázia Klatovy

Poslední místo!

Určeno pro pokročilé tanečnice (tančí min. 3 roky). Taneční / twirlingová sóla, dua, tria. Na kroužku cvičí dívky správnou techniku twirling - práce s náčiním baton - hůlka, taneční, pohybovou a gymnastickou průpravu. Všechny získané dovednosti jsou spojeny v taneční choreografii na moderní hudbu pro soutěže a vystoupení.

TS Destiny tancování ČT

ČT 15:00-16:00

Věk 6-9

540 Kč / pololetí

Freelance People Gym, Nádražní 43

Poslední místo!

Děti se naučí znát správné držení těla na místě i v pohybu, reagovat na tempo a jeho změny, korigovat držení těla při provádění jednotlivých cviků a spolupracovat s ostatními tanečníky. Cílem je nacvičit choreografii na závěrečné vystoupení.

TS Destiny tancování pokročilí ÚT

ÚT 18:00-20:00

Věk 12-16

630 Kč / pololetí

Tělocvična Gymnázia Klatovy

Přijímáme náhradníky

Děti se naučí znát správné držení těla na místě i v pohybu, reagovat na tempo a jeho změny, korigovat držení těla při provádění jednotlivých cviků a spolupracovat s ostatními tanečníky. Osvojíme si náročnější obraty a skoky, přidáme průpravná cvičení pro otočky. Budeme pracovat s dynamikou a uvolněním. Cílem je nacvičit choreografii na vystoupení a soutěže.

TS Destiny- gymnastická průprava ÚT

ÚT 18:00-19:00

Věk 5-15

450 Kč / pololetí

Sál DDM Klatovy Vídeňská

Přijímáme náhradníky

Určeno výhradně pro děti, které navštěvují kroužky Pom-pom a chtějí se v tomto směru zdokonalit. Děti získají potřebnou flexibilitu a rozsah, zpevní a posílí tělo, naučí se základní i pokročilou akrobacii - kotoul, rondat, arab, přemet, atd. Toto není kroužek moderní ani sportovní gymnastiky, ale výhradně příprava pro členy kroužku pom pom.

Ukulele 1 ČT

ČT 16:30-17:30

Věk 10-99

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Poslední 3 místa

Cílem kroužku je vytvořit dobrou partu dětí, ve které se budou její členové vzájemně podporovat a respektovat při učení akordů a písní. Děti si postupně osvojí akordy, rytmy později i vybrnkávání.

Ukulele 1 PÁ

PÁ 14:00-15:00

Věk 10-99

450 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Poslední 3 místa

Cílem kroužku je vytvořit dobrou partu dětí, ve které se budou její členové vzájemně podporovat a respektovat při učení akordů a písní. Děti si postupně osvojí akordy, rytmy později i vybrnkávání.

Vybíjená PO

PO 16:00-17:00

Věk 8-15

540 Kč / pololetí

SPŠ Klatovy

Volno

Kroužek pro aktivní holky i kluky, kterým je blízký aktivní sport. Královská, řetězová, krabí, týmová na kapitány, cirkulárka a mnoho dalších způsobů vybíjené. Osvojení pravidel a fair play hry.

Výtvarné techniky, keramika I ST

ST 13:30-15:30

Věk 6-10

720 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Obsazeno

Pouze pro děti, které již chodí do ZŠ. V tomto kroužku se pravidelné po 14 dnech střídá výtvarka s keramikou. Vhodné pro děti, které mají rády obě činnosti. výtvarná část - kresba a malba různou výtvarnou technikou jako je tempera, vodovky, suchý pastel, olejový pastel, aqvarelové barvy, anilinky, voskovky, tužka.. Seznámí se s technikou koláže, s grafickými technikami. Budou tvořit 3D objekty z papíru a různých materiálů jako je textil, karton, drát.Tvoření dle fantazie i podle předlohy. keramická část - práce z volné ruky a z něj jednoduchý výrobek. Spojování, válení, konstrukce, modelování z keramické hlíny. Povrchová úprava pomocí glazur, engob, barvítek, sklíček a kysličníků kovů.

Výtvarné techniky, keramika I ÚT 13:30

ÚT 13:30-15:30

Věk 6-10

720 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Obsazeno

Pouze pro děti, které již chodí do ZŠ. V tomto kroužku se pravidelné po 14 dnech střídá výtvarka s keramikou. Vhodné pro děti, které mají rády obě činnosti. výtvarná část - kresba a malba různou výtvarnou technikou jako je tempera, vodovky, suchý pastel, olejový pastel, aqvarelové barvy, anilinky, voskovky, tužka.. Seznámí se s technikou koláže, s grafickými technikami. Budou tvořit 3D objekty z papíru a různých materiálů jako je textil, karton, drát.Tvoření dle fantazie i podle předlohy. keramická část - práce z volné ruky a z něj jednoduchý výrobek. Spojování, válení, konstrukce, modelování z keramické hlíny. Povrchová úprava pomocí glazur, engob, barvítek, sklíček a kysličníků kovů.

Výtvarné techniky, keramika I ÚT 15:30

ÚT 15:30-17:30

Věk 6-10

720 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Obsazeno

Pouze pro děti, které již chodí do ZŠ. V tomto kroužku se pravidelné po 14 dnech střídá výtvarka s keramikou. Vhodné pro děti, které mají rády obě činnosti. výtvarná část - kresba a malba různou výtvarnou technikou jako je tempera, vodovky, suchý pastel, olejový pastel, aqvarelové barvy, anilinky, voskovky, tužka.. Seznámí se s technikou koláže, s grafickými technikami. Budou tvořit 3D objekty z papíru a různých materiálů jako je textil, karton, drát.Tvoření dle fantazie i podle předlohy. keramická část - práce z volné ruky a z něj jednoduchý výrobek. Spojování, válení, konstrukce, modelování z keramické hlíny. Povrchová úprava pomocí glazur, engob, barvítek, sklíček a kysličníků kovů.

Výtvarné techniky, keramika II ST

ST 13:30-15:30

Věk 9-12

720 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Obsazeno

V tomto kroužku se pravidelné po 14 dnech střídá výtvarka s keramikou. Vhodné pro děti, které mají rády obě činnosti. Několikrát do roka výroba šperku. výtvarná část - kresba a malba různou výtvarnou technikou jako je tempera, vodovky, suchý pastel, olejový pastel, aqvarelové barvy, anilinky, voskovky, tužka.. Seznámí se s technikou koláže, s grafickými technikami. Budou tvořit 3D objekty z papíru a různých materiálů jako je textil, karton, drát.Tvoření dle fantazie i podle předlohy. keramická část - práce z volné ruky a z něj jednoduchý výrobek. Spojování, válení, konstrukce, modelování z keramické hlíny. Povrchová úprava pomocí glazur, engob, barvítek, sklíček a kysličníků kovů. šperk - výroba jednoduchých šperků z korálků, drátu, látky, papíru, provázku. Použití různých technik.

Výtvarné techniky, keramika II ÚT 13:30

ÚT 13:30-15:30

Věk 10-13

720 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Obsazeno

V tomto kroužku se pravidelné po 14 dnech střídá výtvarka s keramikou. Vhodné pro děti, které mají rády obě činnosti. výtvarná část - kresba a malba různou výtvarnou technikou jako je tempera, vodovky, suchý pastel, olejový pastel, aqvarelové barvy, anilinky, voskovky, tužka.. Seznámí se s technikou koláže, s grafickými technikami. Budou tvořit 3D objekty z papíru a různých materiálů jako je textil, karton, drát.Tvoření dle fantazie i podle předlohy. keramická část - práce z volné ruky a z něj jednoduchý výrobek. Spojování, válení, konstrukce, modelování z keramické hlíny. Povrchová úprava pomocí glazur, engob, barvítek, sklíček a kysličníků kovů.

Výtvarné techniky, keramika II ÚT 15:30

ÚT 15:30-17:30

Věk 11-15

720 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Obsazeno

V tomto kroužku se pravidelné po 14 dnech střídá výtvarka s keramikou. Vhodné pro děti, které mají rády obě činnosti. výtvarná část - kresba a malba různou výtvarnou technikou jako je tempera, vodovky, suchý pastel, olejový pastel, aqvarelové barvy, anilinky, voskovky, tužka.. Seznámí se s technikou koláže, s grafickými technikami. Budou tvořit 3D objekty z papíru a různých materiálů jako je textil, karton, drát.Tvoření dle fantazie i podle předlohy. keramická část - práce z volné ruky a z něj jednoduchý výrobek. Spojování, válení, konstrukce, modelování z keramické hlíny. Povrchová úprava pomocí glazur, engob, barvítek, sklíček a kysličníků kovů.

Výtvarné techniky,příprava na um.školy PÁ

PÁ 14:30-16:30

Věk 10-18

720 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Poslední místo!

Souběžně běží dva kroužky výtvarný a příprava na umělecké školy. Výtvarně keramický kroužek - kresba a malba různou výtvarnou technikou - tempera, suchý pastel, olejový pastel, anilinky, aqvarelové barvy, vodovky. koláž, 3D tvorba, grafické techniky. Tvoření dle fantazie i podle zadání. V tomto kroužku se děti seznámí i s prací s keramickou hlínou, ale pouze okrajově. Kroužek je vhodný pro děti, které se chtějí věnovat více výtvarným činnostem. Příprava na umělecké školy - kroužek je vhodný nejen jako příprava na talentové zkoušky, ale najdou se zde všichni, kteří si chtějí prohloubit svůj zájem o klasickou výtvarnou výchovu jako je kresba a malba zátiší, kresba figury podle živého modelu, základy perspektivy, stínování. Naučí se kreslit na stojanu klasickými výtvarnými materiály jako je rudka, uhel, tužka, tempera. Dle potřeb dětí, s ohledem na výběr školy, lze domluvit konkrétní činnost, které se budeme více věnovat.

Základní výtvarné techniky PÁ

PÁ 13:30-14:30

Věk 5-7

540 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Obsazeno

Přednostně určeno pro děti z MŠ Luby. Dítě se naučí základním výtvarným technikám - kresba, malba, naučí se správně držet štětec, používat a míchat barvy, zvládne kresbu podle předlohy, naučí se stříhat a lepit. Rozvoj motoriky, práce v kolektivu, příprava na školní docházku.

Základní výtvarné techniky PO

PO 13:00-14:30

Věk 5-7

630 Kč / pololetí

DDM, budova 1

Obsazeno

Přednostně určeno pro předškolní děti z MŠ Nár. mučedníků Dítě se naučí základním výtvarným technikám - kresba, malba, naučí se správně držet štětec, používat a míchat barvy, zvládne kresbu podle předlohy, naučí se stříhat a lepit. Rozvoj motoriky, práce v kolektivu, příprava na školní docházku.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.