Žádosti o informace

Za přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací odpovídá ředitelka.
 
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).

Pravidla poskytování informací 

Formulář žádosti o informace - fyzické osoby 
Formulář žádosti o informace - právnické osoby 
 

Sazebník úhrad za poskytování informací dle Nařízení vlády 173/2006 Sb.

  Poskytování informací Poznámka
1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné   1,50
2. Tisk A4 černobílé   1,50
    A4 barevné   3,00
3. Kopírování na magnetické nosiče CD 10,00
4. Poštovné a jiné poplatky   Dle platných tarifů
5. Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů organizace   Bezplatné
6. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací hodinová sazba 250,-
 
V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Součástí oznámení musí být poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d), ze kterého je patrné, v jaké lhůtě lze stížnost podat, od kterého dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a u kterého povinného subjektu se podává.
Úhrady jsou vybírány v kanceláři DDM v hotovosti před podáním informace, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku. Úhrada nákladů je příjmem organizace.

 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.